LISTA EXPOZANŢILOR ŞI A EXPONATELOR
ÎNSCRISE LA EXPOZIȚIA
„SIBIUMAX 2015”

I.       CLASA DE ONOARE
1.- Constantourakis George (Canada) – Sculptura greco-romană – 8 panouri
2.- Rangos Nicos (Cipru) – Europa noastră 1901-1940 – 8 p
3.- Boyard Anny (Franța) – Turismul în Franța văzut de Barré-Dayez – 5 p
4.- D’Agata Rosario (Italia) – Cauze, personaje și evenimente ale WW II – 5 p
5.- Doroș Vasile (România) – G. Enescu în suita marilor muzicieni europeni – 8 p
II.    CLASA HORS CONCOURS
1.- Chiricheș Coriolan (România) – Măreția munților - 5 p
2.- Dejugan Ioan (Romania) – Pictori români și operele lor – 5 p
3.- Doroș Liviu Claudiu (România) – Impresionismul în Franța – 5 p
III. CLASA MATURI
1.- Antonache  Alexandru (București) – Bucureștiul în maximafilie – 7 p
2.- Ardeleanu Gheorghe (Bacău) – O istorie ilustrată a literaturii române – 5 p
3.- Barabula Dumitru (Mediaș) – Fauna pe cale de dispariție în atenția WWF – 7 p
4.- Barducci Celeste (Italia) – Personaje celebre din Europa – 5 p
5.- Bouveret Bruno (Franța) – Lumea păsărilor de pradă – 8 p
6.- Calu Mircea (Bistrița) – Flori – 5 p
7.- Ceucă Mihai (Bacău) – Coloane și colonade – 5 p
8.- Ciobanu Constantin (R. Moldova) – Maximafilie moldavă – 6 p
9.- Cristea Virgil (Sibiu) – Ilustrate maxime realizate la Sibiu – 7 p
10.- Daniliuc Ioan (București) – Incursiune în antichitatea greacă -  5 p
11.- Durand Dominique (France) – Geomorfologie – 5 p
12.- Gligor George (Buhuși) – Delta Dunării, paradis ornitologic – 6 p
13.- Gligor George (Buhuși) – Cuibăritul în Europa – 6 p
14.- Greppi Italo (Italia) – Titani ai muzicii – 5 p
15.- Iosub Nicolae (Botoșani) – Viața Mântuitorului Iisus Hrisatos – 5 p
16.- Parfentie Vitalie (R.Moldova) – Maeștri ai scrisului și ai scenei din spațiul românesc – 5 p
17.- Potcoavă Andrei (Craiova) – Arhitectura românească în context european – 9 p
18.- Salade Gheorghe (Sibiu) – Aspecte din istoria patriei – 5 p
19.- Salade Nicolae (Sibiu) – Păsări din Delta Dunării – 5 p
20.- Semenov Mihai (Bacău) – Pictori celebri în fața oglinzii – autoportrete – 5 p
21.- Stanciu Emil (București) – Aeromaxime – 5 p
22.- Vlaic Alina (Sibiu) – Fecioara Maria, mama lui Iisus, în pictura veche - 5 p
IV.  CLASA TINERET 
1.- Chereji Iulia (Mediaș) – Păsări din mediul acvatic – 3 p
2.- Dragomir Darius Nicolae (Sibiu) – Păsări din zonele polare – 3 p
3.- Duță Alexandra (București) – România – monumente istorice și arhitecturale – 5 p
4.- Fatiou Maria (Cipru) – China, o mare țară – 3 p
5.- Simescu Nicole Isabel (Spania) – Pictura românească – 4 p
6.- Stancu Cristian (Bistrița) – Oameni de seamă români – 3 p
V.     CLASA UN PANOU 
1.- Godorozea Maria (Republica Moldova) – Ilustrate maxime cu mărci personalizate
2.- Iancovici Leon (Bucureşti) – Cea de a doua conflagrație mondială. Premise
3.- Oancă Gabriel (Bacău) – Constantin Brâncuși, imagini și simboluri ale sculpturii
VI.  CLASA LITERATURĂ
1.- Revista ”Curierul filatelic” (Sibiu) – articole de maximafilie
2.- Nicolau Viorel (Piatra Neamț)  - Clasicii cartofiliei nemțene
3.- Pațilea Constantin (Piatra Neamț) – Adolphe A. Chevallier, cavalerul Văii Bistriței

LIST OF THE EXHIBITORS PARTICIPANTS AT
„SIBIUMAX 2015” EXHIBITION

I.       HONOUR CLASS
1.- Constantourakis George (Canada) – Greek-Roman Sculpture – 8 frammes
2.- Rangos Nicos (Cipru) – Our Europe 1901-1940 – 8 f
3.- Boyard Anny (France) – Tourism in France view by Barré-Dayez – 5 f
4.- D’Agata Rosario (Italia) – Causes, personages and events from the WW II – 5 f
5.- Doroș Vasile (România) – George Enescu in the suite of the greatest European musicians – 8 f
II.    HORS CONCOURS CLASS
1.- Chiricheș Coriolan (România) – Greatness of the mountains – 5 f
2.- Dejugan Ioan (Romania) – Romanian painters and their paintings – 5 f
3.- Doroș Liviu Claudiu (România) – Impressinism in France – 5 f
III. ADULTS CLASS
1.- Antonache  Alexandru (Bucharest) - Bucharest in maximaphily – 7 f
2.- Ardeleanu Gheorghe (Bacău) – An illustrated history of the Romanian literature – 5 f
3.- Barabula Dumitru (Mediaș) – Disappearing fauna in attention of WWF for Nature – 7 f
4.- Barducci Celeste (Italia) – Famous personages (personalities) from Europe - 5 f
5.- Bouveret Bruno (France) – World of the pray birds – 8 f
6.- Calu Mircea (Bistrița) – Flowers – 5 f
7.- Ceucă Mihai (Bacău) – Columns and Colonades – 5 f
8.- Ciobanu Constantin (R. Moldova) – Maxicards from Republik of Moldova – 6 f
9.- Cristea Virgil (Sibiu) – Maximumcards made in Sibiu – 7 f
1.- Daniliuc Ioan (București) –    in Greek antiquity – 5 f
11.- Durand Dominique (France) – Geomorphology – 5 f
12.- Gligor George (Buhuși) – The Danube Delta, ornitological paradise – 6 f
13.- Gligor George (Buhuși) – Nestling in Europe - 6 f
14.- Greppi Italo (Italia) – Titans of the music – 5 f
15.- Iosub Nicolae (Botoșani) – Jesus Christ’s life – 5 f
16.- Parfentie Vitalie (R. Moldova) – Masters of the   from the Romanian area – 5 f
17.- Potcoavă Andrei (Craiova) – Romanian architecture in the European context – 9 f
18.- Salade Nicolae (Sibiu) – Aspects from the Romanian history – 5 f
19.- Salade Nicolae (Sibiu) – Birds from the Danube Delta – 5 f
20.- Semenov Mihai (Bacău) – Famous painters in front of the mirror - selfportraits – 5 f
21.- Stanciu Emil (București) – Aeromaxicards  – 5 f
22.- Vlaic Alina (Sibiu) – Virgin Mary, Mother of Jesus, in old paintings – 5 f
IV.  YOUTH CLASS
1.- Chereji Iulia (Mediaș) – Birds from the aquatic area – 3 f
2.- Dragomir Darius Nicolae (Sibiu) – Birds from the polar zone – 3 f
3.- Duță Alexandra (București) – Romania – Historical and architectural monuments – 5 f
4.- Fatiou Maria (Cipru) – China, a great country – 3 f
5.- Simescu Nicole Isabel (Spania) – Romanian painting- 4 f
6.- Stancu Cristian (Bistrița) – Famous people from Romania – 3 f
V.     ONE FRAMME CLASS
1.- Godorozea Maria (R.  Moldova) – Maxicards with personalized stamps
2.- Iancovici Leon (Bucarest) – The second world war. Premisses.
3.- Oancă Gabriel (Bacău) – Constantin Brâncuși, images and simbols in sculpture 
VI.  LITERATURE CLASS
1.- Philatelic Messenger Magazine – articles about maximaphily
2.- Nicolau Viorel (Piatra Neamț)  - Classics from Piatra Neamț cartophily
3.- Pațilea Constantin (Piatra Neamț) – Adolphe A. Chevallier – hnight of  the Bistrița Valley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu