MOMENT DE REFERINTA IN MAXIMAFILIA ROMANEASCA.

     Brasov, 15 iunie 2019. Consiliul director al Societatii Române de Maximafilie “Dr. Valeriu Neaga” se intrunea la International Trade Center, intr-o sedinta de lucru, convocata cu mult timp inainte, cu o ordine de zi bogata si diversificata. Presedintele in exercitiu, Vasile Doros a prezentat un raport asupra activității societății si a exercitiului bugetar in 2018, apreciat și aprobat de cei prezenți.
   După cum a anunțat anterior, Vasile Doroș a confirmat demisia din functia de președinte și implicit, de membru al Consilului director, din motive strict medicale. In plus, a considerat că după o perioadă de 12 ani, timp in care a coordonat activitatea consiliului, o improspatare a structurii acestuia, inceputa la Botosani in septembrie 2018, trebuia continuata. In unanimitate, consiliul a hotarat ca, pana la o prima adunare generala a societatii, actualul prim-vicepresedinte, Nicolae Salade sa preia, in conformitate cu prevederile statutare si in raport cu meritele personale in domeniul filateliei si al maximafiliei romanesti, interimatul functiei de presedinte al Consiliului director. S-au predat instrumentele si documentele care sa asigure buna desfasurare a activității societății în continuare.
   Avand in vedere vacantarea unui loc in consiliu, a fost cooptat ca membru Ioan Dejugan, ca o optiune ce i se cuvenea de drept, fiind cel care a obtinut cele mai multe voturi intre candidatii care nu au intrat in consiliu la alegerile de la Botosani, din 2018. Drept urmare, in prezent Consiliul director al Societatii Române de Maximafilie “Dr. Valeriu Neaga” este format din: Nicolae Salade, presedinte interimar, Coriolan Chiricheș, vicepresedinte, Gabriel Oancă, secretar-trezorier, Mihai Ceucă, Ardeleanu Gheorghe, Cornaci Mihai si Ioan Dejugan, membri.
   In conformitate cu prevederile statutare unui numar de 5 membri: Andrei Potcoava, George Gligor, Ana Ghiorghiu, Constantin Daniliuc si Nicolae Iosub li s-a conferit titlul de Membri Onorifici ai societetii noastre de maximafilie iar 9 membri au fost radiati din evidentele societatii, pentru neplata cotizatiei aferente.
   Mutatiile intervenite in componenta Consiliului si a membrilor Societati Române de Maximafilie “Dr. Valeriu Neaga” dovedeste ca aceasta a fost si ramane o asociatie filatelica dinamica, activa, cu o binemeritata apreciere pe plan intern si european. Fondata in 2007 de catre un numar de 20 maximafilisti de certa notorietate, pe parcursul anilor s-au inscris in societate altii 24 ( din care 3 din Rep. Moldova, 3 din Italia si 1 din Germania). In aceeasi perioada 5 membri au decedat iar 9 au fost radiati din evidentrtele societati. In prezent societatea are 30 membri activi, 7 membri de onoare ( 4 din strainatate) si 9 membri onorifici. La tineret prezenta ramane volatila, dar au participat cu exponate la manifestari din tara si strainatate, in principal in Franta, 12 elevi.
   S-a luat act de  propunerile scrise facute de Vasile Doros pentru efectuarea unor modificari la Statutul societatii determinate de experienta celor 12 ani de functionare a asociatiei si realitatile fenomenului filatelic actual. Membri consiliului vor analiza aceste propuneri si vor decide forma in care vor fi supuse spre aprobare unei Adunari generale extraordinare, conform prevederilor statutare.
   Sedinta Consiliului director s-a desfasurat intr-o atmosfera destinsa, de consens, fiind considrata ca un prilej firesc de transfer si reînnoire. Presedintele interimar a apreciat modul deosebit in care Vasile Doros, ca presedinte fondator, a coordonat activitatea societatii de la infiintare pana in prezent. Pentru merite deosebite, Consiliul director a aprobat atribuirea titlului de Membru de Onoare al Societatii Române de Maximafilie “Dr. Valeriu Neaga”, colegului Vasile Doros.
   Prezent la sedinta, presedintele FFR, Leonard Pascanu a apreciat, la randul său, activitatea președintelui Vasile Doros la conducerea Comisiei de maximafilie a FFR, perioada in care Romania s-a remarcat ca singura tara din centrul si sud-estul Europei care a participat activ la marile manifestari maximafile din Europa.
   In final, Vasile Doros a asigurat pe cei prezenti, si prin ei pe maximafilistii romani, ca retragerea sa din functia de presedinte in exercitiu nu inseamna si retragerea din hobby-ul maximafiliei, de care este contaminat de 50 ani, si va pune la dispozitia Societatii “Dr. Neaga” si a FFR, expertiza sa si relatiile externe, atunci cand acestea vor fi solicitate si necesare. A urmat un moment de socializare specific oamenilor uniti prin acelasi hobby.
                                                dr. Gabriel Oancă, secretar-trezorier al SRMDVN
articol publicat în revista „Curierul filatelic” , Sibiu, nr.193/2019             

„CARTEA DE AUR” a S.R.M.D.V.N.

Câteva pagini de aur ale istoriei S.R.M.D.V.N. au fost notate de personalitățile filateliei europene și românești, cu prilejul participării lor la expozițiile organizate de societatea noastră. Reproducerea acestor pagini constituie un act de datorie, dar și de onoare.
(Click pe imagine pentru a o mări)
pag 1

pag 2

pag 3

pag 4

pag 5

pag 6

pag 7

pag 8

pag 9

pag 10

pag 11

pag 12

pag 13

pag 14

pag 15

pag 16

pag 17

pag 18AUR PREZIDENȚIAL LA „NATURA 2019” TIMIȘOARAAsociaţia Filatelică Timişoara în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş, Direcţia Silvică Timiş, Universitatea de Vest din Timişoara şi Cercul Militar Timişoara, a organizat în perioada 15-20 martie 2019, Expoziţia Filatelică „NATURA 2019” ediţia a 40-a, aniversară, care a marcat începerea „Lunii Plantării Arborilor”.
Participând la această expoziție, președintele SRMDVN, gen. Vasile Doroș, a obținut medalia de AUR pentru exponatul de la clasa de maximafilie: „Câini de vânătoare”. 
Felicitări!

SRMDVN - BILANȚ ȘI PERSPECTIVE.


Caravana expozițiilor fialatelice naționale dedicate Centenarului Marii Uniri a ajuns în Moldova. Societatea Română de maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” și Asociația Filateliștilor din județul Botoșani, în perioada 6 - 9 septembrie 2018, au organizat la Botoșani expoziția filatelică națională MOLDOMAX 2018, cu participarea extraordinară a maximafiliștilor din Republica Moldova. Manifestarea s-a desfășurat în sălile Muzeului Județean Botoșani și a avut un număr record de exponate, fapt ce a reflectat dezvoltarea maximafiliei Românești.
Clic pe imagine pentru a o mări.

Beneficiind de larga prezență a maximafiliștilor în calitate de expozanți, organizatorii au inclus în programul cadru și lucrările Adunării generale convocată statutar cu mult timp în urmă.

Delegați la Adunarea generală.
Adunarea generală a membrilor SRMDVN a constituit un prilej de bilanț nu doar pentru anul care a trecut ci, pentru toți cei 11 ani de existență a asociației.
Pregătite fără cusur de către președintele Consiliului director, materialele propuse spre dezbatere membrilor prezenți la adunare au reliefat numeroasele realizări, unele admirabile, ale maximafiliștilor români. S-a concluzionat că activitatea societății maximafile a fost pozitivă, cu tendință ascendentă pe plan național și internațional, în raport cu perioada anterioară constituirii SRMDVN. Faptul a fost consemnat în Hotărârea AG semnată la finalul întâlnirii, împreună cu aprobarea documentelor financiare și organizatorice statutare.
Realegerea generalului Vasile Doroș, președinte fondator și în exercițiu, pentru un nou mandat în fruntea asociației a fost o opțiune firească, meritată și unanimă.


HOTARÂRE
a Adunării generale din 07.09.2018
(denumita in continuare SRMDVN)

 Adunarea generala a Societatii Romane de Maximafilie “Dr. Valeriu Neaga” întrunită satutar     (conform procesului-verbal al Comisiei de validare, in data de 07.09.2018, orele 09,30, la Biblioteca judeteana “Mihai Eminescu”, Sectia de Limbi Straine, din str. Unirii nr. 10, municipiul Botosani, pe baza materialelor prezentate si dezbatute,  cu unanimitate de voturi a celor 32 membri prezenti si reprezentați, hotărăște:

-          activitatea pe ansamblu a societatii a fost pozitiva, cu un trend ascendent pe plan national si international, in raport cu perioada anterioara constituirii SRMDVN, si aproba Raportul de activitate al Consiliului director pentru anii 2007 – 2017;

-          aproba Situatia veniturilor si cheltuielilor pentru perioada 2007 – 2017, intocmita pe baza  bilanturilor contabile anuale depuse la M.F.P. - Administratia Finantelor Publice Bacau;

-          aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului director, a caror mandat a expirat,  pentru intreaga perioada 2007 - 2017;

-          aproba Bugetul de venituri si cheltueli,  pentru anul 2018;

-          noul Consiliului director, format din 7 (sapte) membri, rezultat din alegeri prin vot secret, conform procedurilor stipulate in satutul societatii este :

gen(r) Vasile Doroș din Bacău, președinte
prof. Nicolae Salade din Sibiu, prim-vicepreședinte
ing. Coriolan Chiricheș din Botoșani, vicepreședinte
dr. Gabriel Oancă  din Bacău, secretar-trezorier
ing. Mihai Ceucă din Bacău, membru
Mihai Cornaci din Botoșani, membru
Gheorghe Ardeleanu din Bacău, membru
-          reconfirmarea domnului Doros Vasile ca « Presedinte fondator » al societatii, calitate dobandita in temeiul art. 13 din Actul constitutiv si art. 33 din Statutul societatii ;
-          realegerea ca auditor financiar al societatii a doamnei Onofrei Lidia, care poate fi remunerat in conformitate cu legislatia in vigoare;
-          mentinerea, incepand cu anul 2019, a taxei de îscriere a membrilor in societate la suma de 10,00 lei si a cotizatiei anuale pentru membri activi maturi la suma de 30 lei ;
-           împuternicirea domnului DOROS VASILE,  presedinte al Consiliului director, identificat cu CI seria xx nr.xxxx6, CNP 1xxxxxx si a domnului OANCA GABRIEL, secretar-trezorier, identificat cu CI seria xx nr. xxxxx1 CNP 1xxxxxx, cu dreptul de a efectua operatiuni bancare de orice tip in contul societatii, fiecare dintre ei cu drept de semnatura unica;
-          aproba strategia si obiectivele, de viitor, ale Societatii, expusa in prezenta Adunare generala ;
-          declararea incepand cu data prezentei hotarâri a Dr. Valeriu Neaga ca « Presedinte de Onoare post-mortem » al societatii ; 
-          desemnarea domnului DOROS VASILE, presedintele societati, cu datele de identificare de la art. 9, pentru depunerea HOTARÂRII  la Grefa Judecatoriei Bacau, si efectuarii oricaror alte demersuri prevazute de lege.
Membrii Consiliului director 2018
Adunarea generală a fost urmată de festivitatea de deschidere și de palmares a expoziției.
Juriul expoziției, format din Constantin Gh. Ciobanu (Chișinău) - președinte, prof. N. Salade, D. N. Dobrescu - membri, Samuel Pascariu – secretar, a analizat un total de 48 exponate, din care: 20 clasa maturi, 7 - tineret, 7 - un panou, 14 - literatură, acordând 12 medalii în rang de Aur, 5 medalii în rang de Vermeil Mare, 10 medalii în rang de Vermeil, 7 medalii în rang de Argint Mare, 3 medalii în rang de Argint.