ANIVERSARE MAXIMAFILÃ INTERNATIONALÃIn perioada 11 la 14 septembrie 1947 s-a desfãsurat la Dijon - Franta “Primul Congres International de Maximafilie”. Aniversãm asadar, astãzi 65 de ani de la deschiderea congresului.
Organizatorii, Uniunea Maximafilã Internationalã si Asociatia Analogicã Internationalã, au asigurat un program amplu si diversificat. Pe lângã activitãtile curente ale comisiilor si ale congresului in plenul sãu, au fost organizate câteva excursii intereasante si au fost puse la dispozitia participantilor numeroase souveniruri.
Printre “souvenirurile” care puteau fi cumpãrate se afla si “o carte maximã reproducând celebra statuie a Museului din Dijon, Hébé, realizatã de sculptorul dijonez Rude. Aceastã carte postalã face o foarte frumoasã carte maximã cu timbrul Iris”. Textul citat este reprodus din numãrul special din septembrie 1947 al revistei “Documentatie maximafilã, filatelicã si marcofilã” pus la dispozitie cu amabilitate de cãtre domnul dr. Ioan Daniliuc.
Aceastã “carte maximã“ nu mai figureazã in “Catalogul de cãrti maxime din Franta 1901 – 2007” editia Yvert&Tellier 2009 din motive pe care le vom comenta in câteva episoade viitoare…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu