SRMDVN - BILANȚ ȘI PERSPECTIVE.


Caravana expozițiilor fialatelice naționale dedicate Centenarului Marii Uniri a ajuns în Moldova. Societatea Română de maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” și Asociația Filateliștilor din județul Botoșani, în perioada 6 - 9 septembrie 2018, au organizat la Botoșani expoziția filatelică națională MOLDOMAX 2018, cu participarea extraordinară a maximafiliștilor din Republica Moldova. Manifestarea s-a desfășurat în sălile Muzeului Județean Botoșani și a avut un număr record de exponate, fapt ce a reflectat dezvoltarea maximafiliei Românești.
Clic pe imagine pentru a o mări.

Beneficiind de larga prezență a maximafiliștilor în calitate de expozanți, organizatorii au inclus în programul cadru și lucrările Adunării generale convocată statutar cu mult timp în urmă.

Delegați la Adunarea generală.
Adunarea generală a membrilor SRMDVN a constituit un prilej de bilanț nu doar pentru anul care a trecut ci, pentru toți cei 11 ani de existență a asociației.
Pregătite fără cusur de către președintele Consiliului director, materialele propuse spre dezbatere membrilor prezenți la adunare au reliefat numeroasele realizări, unele admirabile, ale maximafiliștilor români. S-a concluzionat că activitatea societății maximafile a fost pozitivă, cu tendință ascendentă pe plan național și internațional, în raport cu perioada anterioară constituirii SRMDVN. Faptul a fost consemnat în Hotărârea AG semnată la finalul întâlnirii, împreună cu aprobarea documentelor financiare și organizatorice statutare.
Realegerea generalului Vasile Doroș, președinte fondator și în exercițiu, pentru un nou mandat în fruntea asociației a fost o opțiune firească, meritată și unanimă.


HOTARÂRE
a Adunării generale din 07.09.2018
(denumita in continuare SRMDVN)

 Adunarea generala a Societatii Romane de Maximafilie “Dr. Valeriu Neaga” întrunită satutar     (conform procesului-verbal al Comisiei de validare, in data de 07.09.2018, orele 09,30, la Biblioteca judeteana “Mihai Eminescu”, Sectia de Limbi Straine, din str. Unirii nr. 10, municipiul Botosani, pe baza materialelor prezentate si dezbatute,  cu unanimitate de voturi a celor 32 membri prezenti si reprezentați, hotărăște:

-          activitatea pe ansamblu a societatii a fost pozitiva, cu un trend ascendent pe plan national si international, in raport cu perioada anterioara constituirii SRMDVN, si aproba Raportul de activitate al Consiliului director pentru anii 2007 – 2017;

-          aproba Situatia veniturilor si cheltuielilor pentru perioada 2007 – 2017, intocmita pe baza  bilanturilor contabile anuale depuse la M.F.P. - Administratia Finantelor Publice Bacau;

-          aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului director, a caror mandat a expirat,  pentru intreaga perioada 2007 - 2017;

-          aproba Bugetul de venituri si cheltueli,  pentru anul 2018;

-          noul Consiliului director, format din 7 (sapte) membri, rezultat din alegeri prin vot secret, conform procedurilor stipulate in satutul societatii este :

gen(r) Vasile Doroș din Bacău, președinte
prof. Nicolae Salade din Sibiu, prim-vicepreședinte
ing. Coriolan Chiricheș din Botoșani, vicepreședinte
dr. Gabriel Oancă  din Bacău, secretar-trezorier
ing. Mihai Ceucă din Bacău, membru
Mihai Cornaci din Botoșani, membru
Gheorghe Ardeleanu din Bacău, membru
-          reconfirmarea domnului Doros Vasile ca « Presedinte fondator » al societatii, calitate dobandita in temeiul art. 13 din Actul constitutiv si art. 33 din Statutul societatii ;
-          realegerea ca auditor financiar al societatii a doamnei Onofrei Lidia, care poate fi remunerat in conformitate cu legislatia in vigoare;
-          mentinerea, incepand cu anul 2019, a taxei de îscriere a membrilor in societate la suma de 10,00 lei si a cotizatiei anuale pentru membri activi maturi la suma de 30 lei ;
-           împuternicirea domnului DOROS VASILE,  presedinte al Consiliului director, identificat cu CI seria xx nr.xxxx6, CNP 1xxxxxx si a domnului OANCA GABRIEL, secretar-trezorier, identificat cu CI seria xx nr. xxxxx1 CNP 1xxxxxx, cu dreptul de a efectua operatiuni bancare de orice tip in contul societatii, fiecare dintre ei cu drept de semnatura unica;
-          aproba strategia si obiectivele, de viitor, ale Societatii, expusa in prezenta Adunare generala ;
-          declararea incepand cu data prezentei hotarâri a Dr. Valeriu Neaga ca « Presedinte de Onoare post-mortem » al societatii ; 
-          desemnarea domnului DOROS VASILE, presedintele societati, cu datele de identificare de la art. 9, pentru depunerea HOTARÂRII  la Grefa Judecatoriei Bacau, si efectuarii oricaror alte demersuri prevazute de lege.
Membrii Consiliului director 2018
Adunarea generală a fost urmată de festivitatea de deschidere și de palmares a expoziției.
Juriul expoziției, format din Constantin Gh. Ciobanu (Chișinău) - președinte, prof. N. Salade, D. N. Dobrescu - membri, Samuel Pascariu – secretar, a analizat un total de 48 exponate, din care: 20 clasa maturi, 7 - tineret, 7 - un panou, 14 - literatură, acordând 12 medalii în rang de Aur, 5 medalii în rang de Vermeil Mare, 10 medalii în rang de Vermeil, 7 medalii în rang de Argint Mare, 3 medalii în rang de Argint.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu