OMAGIERE ȘI LA PIATRA-NEAMȚ.

Cartofilia este recunoscută ca fiind „mama maximafiliei”. Confirmând această recunoaștere, cartofiliștii, filateliștii, maximafiliștii și colaboratorii lor din diverse domenii ale vieții sociale s-au reîntâlnit, pentru a XXIIIa oară, la Piatra Neamț, la simpozionul anual organizat cu consecvență și totală dăruire de Viorel Nicolau și Constantin Pațilea. Anul acesta, simpozionul a fost dedicat omagierii titanului artei fotografice, cronicarul-foto al plaiurilor nemțene, Adolph A. Chevallier. Sutele de imagini transpuse fotografic pe „pozele” și ilustratele realizate la începutul secolului al XXlea sunt mărturiile tradițiilor de port vestimentar și de ocupații casnice sau sociale de pe meleagurile nemțene. Pentru a completa imaginea originalității costumelor populare românești, la simpozion, a fost abordată și tema ilustrării rolului membrilor familiei Regale a României în promovarea directă a portului popular. Promovarea consecventă a tradițiilor populare românești a avut drept consecință firească, declararea recentă a „Zilei iei românești”. Cărțile poștale ilustrate au avut un rol important de mesagere ale tradițiilor și portului popular românesc. În mod firesc, tema a fost preluată și de maximafiliști, dezvoltarea acestei ramuri filatelice fiind datorată și eforturilor maximafilistului dr. Valeriu Neaga. Atmosfera favorabilă omagierilor a permis aducerea în atenția numeroasei asistențe și a aniversării celor nouăzeci de ani de la nașterea maximafilistului, înregistrată în ziua de 1 iulie 1926 în comuna Pereni din Basarabia. Cuvintele de omagiere, adresate de Mihai Ceucă în numele membrilor Societății Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga”, au reliefat nu numai meritele celui aniversat la activitatea de dezvoltare și promovare a maximafiliei românești ci și faptul că, pentru a omagia personalitatea mentorului spiritual al asociației, maximafiliștii au realizat o ilustrată maximă dedicată acestuia. Utilizarea pentru realizarea ilustratei maxime a unui timbru personalizat emis de Poșta Moldovei a marcat fructuoasa colaborare a românilor din țările surori. Sentimentul nostru de pietate față de Valeriu Neaga se îmbină cu cel de recunoștință pentru organizatori.DR. VALERIU NEAGA OMAGIAT LA SIBIU.

Reuniți la tradiționalele expoziții filatelice „Salonul filatelic Sibiu-Chișinău” și „Trilaterala Sibiu-Bistrța-Botoșani”, participanții au dedicat un moment special omagierii doctorului Valeriu Neaga, la împlinirea a nouăzeci de ani de la nașterea sa. Momentul a creat emoție sporită și prin faptul că au fost prezenți atât maximafiliștii din Republica Moldova, locul de naștere a doctorului Valeriu Neaga cât și maximafiliștii din Sibiu, Bistrița și Botoșani, localități care păstrează amintirea prezenței omagiatului la activitățile expoziționale organizate de localnici. Momentul omagial a fost inițiat și susținut de maximafiliștii Nicolae Salade, Ioan Dejugan, Coriolan Chiricheș, Maria Godorogea și Constantin Ciobanu, membri ai Societății Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga”.
Afișul de prezentare a evenimentelor  filatelice
Președinții asociațiilor participante la expoziții.
Participanți la festivități.

GRATITUDINE MENTORULUI.

În memorabila zi de 1 iulie 2016 se împlinesc nouăzeci de ani de când, în satul Pereni al comunei Hâncești din Basarabia, s-a născut patronul nostru spiritual, doctorul VALERIU S. NEAGA.
Pentru a transmite generațiilor viitoare de maximafiliști profunda recunoștință datorată de membrii asociației noastre mentorului lor, la inițiativa SRMDVN și cu remarcabila contribuție a Poștei Moldovei, a fost realizată și lansată în beneficiul maximafiliștilor, o carte poștală ilustrată maximă. Portretul doctorului Valeriu Neaga reprezentat pe ilustrata suport (în două variante grafice) realizează concordanța de imagine cu timbrul personalizat realizat de Poșta Moldovei și concordanțele sunt completate cu cele de timp și de loc marcate de ștampila poștală de zi aplicată la data de 1 iulie la Oficiul poștal al satului natal Pereni.
Datorăm această realizare maximafilă, amabilității și profesionalismului doamnei Victoria Tănase, șefa serviciului filatelic al Poștei Moldovei - Chișinău, generozității doamnei Gabriela Mircea-Neaga și tenacității președintelui SRMDVN, domnul Vasile Doroș. Tuturor, sincere mulțumiri!