RETROSPECTIVA ANULUI 2015 (4)

Urmărim cu interes impresiile transcrise în paginile revistelor filatelice despre evenimentul expoziţional major al anului trecut, „SIBIUMAX 2015”. Oferindu-le cititorilor, vor fi create condiţiile pentru ca fiecare să-şi poată face o impresie despre expoziţie şi, mai cu seamă, să poată compara atitudinile autorilor despre acelaşi eveniment la care au participat.
În acest episod, impresiile colegilor italieni exprimate în nr.130/2015 al revistei "NOTIZIARIO A.I.M.".


SIBIUMAX 2015:
MAXIMAFILIA ÎMBRACĂ FRACUL...PENTRU "CASSERO"
  
Pentru cine nu ştie, “cassero” este plimbarea cu trăsura pe care o făceau nobilii din oraşele din sudul Italiei în secolul al VIII-lea, de-a lungul străzii principale, cu veşmintele “bune” de sărbătoare, etalându-şi bogăţia şi trezind astfel admiraţia spectatorilor. Cred că şi scriitorul Andrea Camilleri ar fi fost de acord cu mine dacă ar fi văzut colecţiile expuse la “SIBIUMAX 2015”, oraş vechi din România. Toate colecţiile erau la un nivel foarte ridicat şi a existat dilema alegerii celei mai bune dintre cele mai bune ...! Munca juraţilor a fost foarte complexă şi dură...! Dar să începem în ordine:
Locaţia: Primăria Sibiu; o construcţie din anii Imperiului Habsburgic, cu săli sobre dar, în acelaşi timp, foarte elegante. Această construcţie se ridică în “Piaţa Mare”, sediul unor manifestări şi evenimente muzicale de vară, în aer liber, unde te întâmpină restaurante-bar şi cafenele care conferă mediului savoarea secolului al XIX-lea.
Sala expoziţiei: colecţiile erau expuse în două săli, la parter, pentru a facilita accesul vizitatorilor; una era rezervată colecţiilor aflate în concurs şi o alta era rezervată colecţiilor din”Clasa de onoare” şi celor din clasa “Un panou” .
Numărul total al colecţiilor expuse era foarte mare: 50 exponate, plus literatura filatelică.
Exponate prezentate: 8 la Clasa de Onoare, 5 în afara concursului. Exponate în concurs: 25 la Clasa adulţi, 7 la Tineret: 5 la Clasa “Un panou” şi 8 la literatură filatelică.
Medalii atribuite : 9 de Aur, 2 Vermeil-Mare, 6 Vermeil, 4 Argint-Mare, 3 Argint la Clasa Adulţi şi 6 Vermeil la Clasa Tineret.
Juriul: preşedinte Nicos Rangos, membri: Anny Boyard, Rosario D’Agata, Vasile Doroş, Coriolan Chiricheş, secretar Ioan Dejugan şi elev de juriu Nicolae Istrate.
Repet, colecţiile erau toate foarte frumoase şi, prin urmare, într-un alt context expoziţional, chiar şi cei care au avut un puctaj mai mic ar fi putut lua aur.
Organizarea: impecabilă şi fără cusur, ceeace demonstrează experienţa pe care o are în astfel de manifestări Societatea Română de Maximafilie “Dr. Valeriu Neaga” şi priceperea preşedintelui său, gen(r). Vasile Doroş. Impresiile personale ale celui care vă scrie şi ale celui cu care am făcut echipă (domnul Ignazio Lavagna, membru A.I.M. şi preşedintele al
Centrului Italian de Filatelie numit “Rezistenţa şi Istoria contemporană”), sunt mai mult decât pozitive, nu doar din punct de vedere organizatoric şi filatelic, dar mai ales din punct de vedere uman. S-au creat noi relaţii de prietenie între persoane care nu se cunoşteau dar, s-au consolidat şi cele deja statornicite în timp, creând şi dezvoltând o mai mare armonie. Primirea a fost uimitoare: atât din partea colegilor maximafilişti, cât şi din partea autorităţilor. În momentul sosirii în România am fost primiţi cu căldură şi afecţiune de membri ai Comitetului de organizare condus de Nicolae Salade şi Vasile Doroş. Confirmând ospitalitatea gazdelor noastra, o doamnă funcţionară a Primăriei Sibiu ne-a prezentat istoria şi arhitectura Palatului primăriei, în timp ce inaugurarea expoziţiei a fost făcută de însuşi Primarul interimar al Sibiului, sub reflectoarele televiziunilor locale şi a reporterilor mass-media. Colecţiile de maximafilie au fost foarte apreciate şi de publicul care a venit în număr mare să viziteze expoziţia. M-am convins că filatelia este foarte atractivă în România şi în special maximafilia este un domeniu foarte cunoscut, apreciat şi colecţionat. Am fost invitaţi la excursii de scurtă durată dar, foarte intense, precum cea de la
Muzeul (în aer liber) Civilizaţiei Populare Tradiţionale  din Sibiu şi în oraşele vecine: Mediaş, Biertan şi Sighişoara, vizite care au fost foarte interesante, chiar dacă vremea nu a fost blândă cu noi... Nu vreau să insist peste măsura dar, priviţi fotografiile care, făcute unele din maşină, în mers... vorbesc mai mult decât un discurs, în timp ce peisajul reevoca o atmosferă de vals din alte timpuri.
 
Rosario D’Agata

preşedinte al Asociaţiei Italiene de Maximafilie (A.I.M.)
traducere asigurată de dl. preşedinte V. Doroş

RETROSPECTIVA ANULUI 2015 (3)Maximafilia la „Salonul Carto-Filatelic Bucureşti 2015”
Articol publicat de revista „Curierul filatelic” Sibiu, nr.179/2015

 Într-o perioadă în care organizarea unei expoziţii filatelice a devenit un act de bravură, membrii activi ai Asociaţiei Filatelice din Bucureşti (A.F.B.) au demonstrat că pot fi adevăraţi viteji organizând în perioada 26-31 octombrie 2015, Expoziţia naţională la clasa „un panou”. Comitetul de organizare, compus din „veterani” ai filateliei bucureştene coordonaţi de neobositul Dumitru F. Dumitru, şi-a făcut datoria ca la carte, beneficiind de experienţa numeroaselor expoziţii organizate anterior cu mare succes. Am remarcat existenţa unui grafic bine definit al acţiunilor şi, într-o primă etapă, o respectare a acestuia. Expoziţia a fost anunţată din timp, regulamentul a fost trimis spre consultare către cei interesați. Merită remarcată şi aplaudată preocuparea membrilor comitetului de organizare pentru realizarea unei game extinse de materiale publicitare şi filatelice dar, mai cu seamă, performanţa de a le realiza pe toate în timp util şi de o foarte bună calitate grafică. Graficienii consacraţi ai A.F.B., colegii Dumitru F.Dumitru şi dr. Ioan Daniliuc, şi-au demonstrat încă o dată talentul. Catalogul Salonului Carto-Filatelic Bucureşti 2015 ilustrează cu brio activitatea A.F.B. în cei douăzeci şi cinci de ani de la înfiinţare, aniversare căreia i-au fost dedicate toate evenimentele din program, inclusiv expoziţia filatelică. M-a impresionat plăcut faptul că, după finalizarea tuturor acţiunilor, ca o adevărată echipă care se respectă, organizatorii s-au întâlnit la, deja devenita clasică, „Gâlceavă” a asociaţiei pentru a face bilanţul şi pentru a stabili liniile directoare ale viitoarelor acţiuni filatelice. Pentru ca latura organizatorică a expoziţiei să poată fi apreciată cu nota zece, fac abstracţie de bâlbâiala de la finalizarea listei de participanţi; la presiunea unor expozanţi, lista iniţial închisă şi publicată în catalogul oficial a fost modificată în ultima clipă, creând impresia de ostentaţie. Aşadar, comitetul de organizare merită toate felicitările şi, din inimă, bravo! 
M-am bucurat să admir materialele expoziţiei oferite participanţilor şi, în mod firesc, am făcut un bilanţ al rezultatelor prezentate în palmaresul consfinţit de onoratul juriu concentrându-mă în mod special pe rezultatele clasei maximafilie. Căutând explicaţii pentru situaţia neverosimilă a punctajelor acordate exponatelor de maximafilie, comparativ cu palmaresul lor anterior, am ajuns la câteva concluzii care m-au determinat să scriu acest articol. Conform raportului juriului şi catalogului „exemplar de lucru” utilizat numai de juriu, au fost admise şi prezente în competiţie un număr de nouă exponate la clasa Maximafilie – un panou. După cum au apreciat membrii din juriu, exponatele de maximafilie au primit puncte care să echivaleze cu medalii de aur (2), medalii de argint (3) şi... diplome de participare (4). Aceste evaluări au creat stupoare având în vedere discrepanţa între punctajele acordate exponatelor de maximafilie de juriul salonului şi cele  acordate aceloraşi exponate de juriile altor expoziţii (internaţionale) precum şi enorma diferenţă între punctajele acordate clasei de maximafilie comparativ cu alte clase, evaluate similar la expoziţiile internaţionale. Pentru susţinerea afirmaţiei, exemplific cu cazul unui exponat de maximafilie cotat cu 78 de puncte la expoziţiile Italia 2009-Italia şi Balkanfila 2010 - Plovdiv dar, apreciat cu numai 66 de puncte de juriul Salonului carto-filatelic 2015. Comentariul înscris pe fişa de jurizare este semnificativ pentru a ilustra seriozitatea actului de jurizare: „Subiect vast; simpatic, dar subţire”. În antiteză, un exponat al altui participant (membru al C.E. al F.F.R.) cotat cu 80 de puncte la  aceeaşi „Balkanfila 2010-Plovdiv” a fost apreciat cu 88 de puncte şi diplomă de aur (sic!) la Bucureşti. Fapt rarisim la o expoziţie naţională care presupune o preselecţie a exponatelor măcar pentru prestigiul expoziţiei, din totalul de cincizeci şi opt de diplome au fost acordate şase „diplome de participare” dintre care patru la clasa de maximafilie. Nici nu pot bănui cum au fost justificate, de exemplu, doar douăzeci şi trei  de puncte pentru un exponat. Ştiu că hotărârile juriului sunt definitive” şi ca urmare, vorba unui coleg al nostru, „nu contest ci comentez” activitatea juriului.Subliniez, în primul rând, faptul că juriul format din trei membri a fost nevoit (în absenţa probabil motivată a preşedintelui) să coopteze ca „membru activ” secretarul juriului, acestuia revenindu-i sarcina de a juriza tocmai exponatele clasei de maximafilie. Remarc în acelaşi timp şi faptul că niciunul dintre membrii juriului, inclusiv secretarul, nu se află pe lista membrilor de juriu pentru clasa de maximafilie, listă actualizată de Comisia de maximafilie şi aprobată de F.F.R. prin hotărârea nr.6 din 3 nov. 2011.Într-un articol [1] realizat după jurizarea exponatelor participante la  expoziţia filatelică naţională cu participare internaţională „Filex Transsilvanica 2013” constatam şi argumentam cu regret că filateliştii-expozanţi români au rămas în urmă cu „două-trei congrese FIP” la capitolul documentare pentru realizarea unui exponat competitiv. Astăzi concluzionez cu şi mai mare regret că aceeaşi constatare este valabilă şi pentru membrii din juriu. Îmi susţin constatarea reproducând ce stipulează „Raportul juriului încheiat la data de 29 octombrie 2015, la finalizarea activităţii de apreciere a exponatelor prezentate în competiţie la Expoziţia Naţională clasa „Un panou” din cadrul Salonului Carto-Filatelic Bucureşti 2015.”
Juriul constituit în scopul aprecierii exponatelor prezentate în competiţie şi format din: Emanoil Săvoiu - preşedinte, Alexandru Bartoc, Şerban Drăguşanu – membri, Emil Stanciu – secretar, a constatat următoarele:
1. În absenţa unor reglementări F.I.P. de organizare a expoziţiilor specializate „Clasa un panou”, precum şi a criteriilor de apreciere specifice, juriul a considerat drept bază a activităţii de jurizare regulamentul întocmit de organizatori şi difuzat participanţilor, regulament bazat pe observaţii şi recomandări anterioare de la expoziţii ce au cuprins şi această clasă de participare ....
Afirmaţia membrilor juriului nu are niciun temei şi poate fi considerată jenantă dacă luăm în considerare simplul fapt că subiectul exponatelor şi expoziţiilor „un panou” a fost destul de amplu dezbătut în revistele filatelice din ultimii ani. Faptul că
o decizie care recunoaște în mod formal exponatele „un panou” a fost luată chiar la Congresul FIP de la București din anul 2008 constituie, probabil, o circumstanţă agravantă. Pentru a clarifica puţin lucrurile şi pentru a evita repetarea unor erori la alte expoziţii, încerc să sintetizez ideile expuse de domnul Jussi TUORI, fost președinte al Federaţiei Filatelice din Finlanda, membru de juriu FIP şi expert filatelic, în articolul său Conceptul de exponate un panou” publicat în buletinul FIP, „Flash”, nr. 110 - martie 2010, reprodus şi comentat în revista philatelica.ro – nr. 3(8) 2010.Conducerea FIP a decis la Congresul din anul 2010 că, deoarece conceptul de exponat un panou, experimentat în expoziţiile FIP vreme de peste şase ani a câștigat o mare popularitate, s-a generalizat în toate ţările şi pentru majoritatea claselor (excepţiile fiind clasele de Literatură și Tineret), la expoziţii nu poate exista o clasă separată „un panou”, lucru consemnat în GREX, art.5.7. Ca urmare, la fiecare clasă expoziţională, vor putea exista şi exponate „un panou” care vor fi jurizate de aceiaşi membri de juriu după liniile directoare ale respectivelor clase cât și propriile linii directoare pentru clasa „un panou”. Decizia Congresului de la București 2008 include deja principiul după care juriul respectivei clase va juriza și exponatele „un panou”. Putem concluziona că organizarea de către AFB a unei expoziţii specializate pe „un panou” este neconformă cu prevederile FIP dar, este dreptul fiecărei asociaţii să-şi organizeze acţiunile după propria voinţă. 
În articolul citat se precizează că:
„Scopul acceptării exponatelor „un panou” a fost dublu:
1. să furnizeze colecţionarilor oportunitatea de a prezenta exponate pe o temă restrânsă, care este potrivită datorită subiectului său limitat ori datorită materialului existent limitat pentru a fi dezvoltată pe un panou, sau
2. să furnizeze expozanţilor la nivel de club, regional sau chiar naţional, o cale mai ușoară pentru a-și începe cariera expoziţională.
Al doilea scop nu este discutat în Liniile directoare FIP. Principiile de jurizare la nivel de club sau regional sunt responsabilitatea fiecărei federaţii filatelice naţionale. La expoziţiile naţionale vor fi însă, urmate liniile directoare FIP în scopul îndeplinirii cerinţelor pentru calificarea la expoziţii internaţionale.”[2].
Este evident că, în spiritul respectării dreptului de autonomie pentru deciziile unei asociaţii  , organizatorii şi juriul au optat pentru o variantă proprie de regulament care a avantajat expozanţii debutanţi dar, rezultatele nu pot fi luate în considerare pentru calificarea la expoziţii internaţionale.Mai relevez faptul că regulamentele prevăd imperativ că toţi expozanţii vor primi o diplomă pentru exponatul la clasa un panou. Punctajul primit de către expozant va fi notat pe diplomă. De asemenea, diploma va fi marcată în mod specific cu textul  Exponat Un Panou”. Nu se acordă şi medalia expoziţiei. Mărturisesc că titlul iniţial al articolului meu era „O miuţă în... curtea AFB”. Era o ilustrare a concluziilor discuţiilor despre acţiunile neconforme cu regulamentele internaţionale dar „conforme” cu regulile proprii precum cele ale şcolarilor care încing câte o miuţă cu reguli impuse de cel din clasa cea mai mare. Am avut plăcerea de a participa la „Gâlceava AFB” în care s-a făcut bilanţul expoziţiei şi am înţeles că titlul nu ar fi real deoarece, în timp ce „elevii” lucrau în clasă cu hărnicie, coordonaţi de un „diriginte” inimos, într-un colţ din curtea şcolii, doar „profesorii” au pus de o miuţă!
Mihai Ceucă

secretar al S.R.M.D.V.N

Bibliografie:
[1] - revista Philatelica.ro – nr. 5(28) - 2013
[2] - revista Philatelica.ro – nr. 3(8) - 2010

Anapoda...
Articol publicat în revista „philatelica.ro” nr.4(39) din 2015

Succesul incontestabil al Salonului filatelic BUCUREŞTI 2015 a fost umbrit de modul în care au fost jurizate exponatele la clasele de maximafilie şi filatelie tematică. În absenţa din juriu al unui membru atestat la aceste clase, aceasta a fost făcută anapoda.
O primă jurizare profund anapoda o înregistrăm în ceeace priveşte exponatul de maximafilie „Elefantul” a domnului Mihai Ceucă, al cărui palmares la nivel FIP / FEPA este de 78 pct. atât la ITALIA 2009 cât şi la BALKANFILA 2010. Dar la Salonul filatelic BUCUREŞTI 2015 primeşte numai 66 pct. Cam mult în defavoarea expozantului! O altă jurizare de neînţeles este cea a exponatelor familiei Salade, care primesc cam o treime din punctajul maxim. Este greu de acceptat că nişte experţi recunoscuţi în maximafilie pot realiza exponate la un nivel atât de scăzut! Totodată nu am înţeles cum s-a făcut evaluarea exponatelor scoală a domnului dr. Ioan Daniliuc. Nu este important că nu am înţeles noi, probabil că important, în cazul domnilor dr. Ioan Daniliuc şi prof. Nicolae Salade a fost să fie inversată o scară a valorilor din maximafilie.Dorim să subliniem supra aprecierea exponatului de filatelie tematică „Aboriginal Whaling in Polynesia”, 92 puncte, care la o expoziţie de rang FIP / FEPA sau chiar Balkanfila, nu obţine mai mult de 60 puncte. Deasemenea constatăm o supra evaluare a exponatului de filatelie tematică „The Beatles story” (75 pct.), care peste puţin timp, la NOTOS 2015, este evaluat cu 68 pct. Nu putem să nu remarcăm subaprecierea exponatului dlui Victor Necolau – „Beethoven miracolul muzicii”, care aici obţine 58 pct., iar peste câteva săptămâni la expoziţia europeană NOTOS 2015, obţine 70 pct.
Mult subevaluat este şi exponatul de literatură a dlui Nicolae Stan, care aici primeşte 57 pct. (bronz), iar peste câteva săptămâni la NOTOS 2015, primeşte 81 pct. (vermeil). Este prea mare diferenţa de punctaj pentru a admite orice fel de comentarii. În final, să nu uităm mesajul pe care-l degajă exponatul de cartofilie „Haina face pe ... câine” al domnului Dan Candiani.
În concluzie, această manieră de jurizare anapoda am înţeles-o ca o încurajare a unor expozanţi şi ca o descurajare a altora. Acest fapt nu va contribuii la menţinerea activităţii expoziţionale în România nici măcar la nivelul actual.
Păcat! Cui foloseşte?
Dan N. DOBRESCU
A.I.J.P.Ca un Post Scriptum la articole, se impune a preciza că s-a decis la nivelul Comitetului Director al Societăţii Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga”, sesizarea Comisiei de maximafilie a F.F.R. în privinţa nerespectării regulamentului de constituire şi funcţionare a juriului expoziţiei. La nivelul SRMDVN se va decide asupra oportunităţii participării exponatelor membrilor săi la viitoarele expoziţii organizate de A.F.Bucureşti.


RETROSPECTIVA ANULUI 2015 (2)


Maximafilia la „NOTOS 2015”, Atena – Grecia
Asociaţia „Hellenic Philotelic Society” cu acordul Federaţiei Filatelice din Grecia şi sub patronajul FEPA, acordat la Congresul FEPA din Lugano, pe 13 septembrie 2014, şi-a propus ca în condiţiile gravei crize social-economice care devasta Grecia să organizeze o expoziţie care să reunească doar exponatele filateliştilor din ţările din sudul Europei. Expoziţia filatelică a fost denumită "NOTOS 2015", în traducere, „Notos” însemnând „Sud”. În semn de solidaritate cu colegii filatelişti greci, numeroşi filatelişti europeni şi chiar din alte continente au solicitat înscrierea exponatelor în competiţie şi, ca urmare, „NOTOS 2015” a fost în realitate o expoziţie internaţională la care au participat 34 de ţări. S-au reunit în Grecia, la Atena în perioada 12-15 noiembrie 2015, un număr de 322 de exponate dintre care, 112 la clasa literatură şi 18 la clasa tineret. Palmaresul expoziţiei a consemnat acordarea următoarelor medalii: aur mare – pentru 17 exponate, aur – 52, vermeil mare – 60, vermeil – 86, argint mare – 54, argint – 31, bronz-argint – 11 şi bronz – 11 exponate.
Maximafiliştii reprezentând România şi R. Moldova au obţinut următoarele recompense:
Clasa concurs - maturi
Iancovici, Leon - 83 pct - vermeil
The Leaders of the World (Part I: Monarchs and Nobility)
Ardeleanu, Gheorghe - 82 pct – vermeil
Représentants illustres de la littérature française
Plugaru, Gheorghe (R.M.) - 80 pct – vermeil
Moldova - My homeland
Clasa concurs - tineret
Doros, Calin Gabriel - 78 pct – argint mare
Des Roumains renommés en France
Clasa concurs „Un panou”
Iancovici, Leon - 75 pct - (argint mare)
World War II - Causes
Doroş, Vasile - 73 pct – (argint)
Célébrités féminines de la musique classique
Oancă, Gabriel - 68 pct - (bronz-argint)
C.tin Brancusi - Images et symboles de la sculpture
Ne-au fost transmise următoarele imagini ale diplomelor obţinute:
.
.
.
.

RETROSPECTIVA ANULUI 2015 (1)


Urmărim cu interes impresiile transcrise în paginile revistelor filatelice despre evenimentul expoziţional major al anului trecut, „SIBIUMAX 2015”. Oferindu-le cititorilor, vor fi create condiţiile pentru ca fiecare să-şi poată face o impresie despre expoziţie şi, mai cu seamă, să poată compara atitudinile autorilor despre acelaşi eveniment la care au participat.
În acest episod, impresiile colegilor francezi exprimate în nr.510 al revistei "Les Maximaphiles Français".
coperta I a revistei LMF nr. 510
AMINTIRI FRUMOASE DE LA SIBIU
O mare şi foarte frumoasă expoziţie de maximafilie, „SIBIUMAX 2015”, a fost organizată în România între 3 şi 5 septembrie 2015, la iniţiativa Asociaţiei Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga”, fondată de Vasile Doroş, împreună cu Asociaţia Filatelică din Sibiu, prezidată de Nicolae Salade şi cu Primăria din Sibiu. Expoziţia a fost de nivel naţional cu participare europeană (Cipru, Spania, Franţa, Grecia, Italia, Luxemburg, Republica Moldova, Serbia) şi Canada.
Răspunzând cu plăcere amabilei invitaţii a prietenului nostru Vasile Doroş, preşedinte, o mică delegaţie a maximafiliştilor francezi s-a deplasat la Sibiu. Delegaţia a fost formată din Anny Boyard ca membru al juriului şi Bruno Bouveret, unul dintre expozanţii francezi, însoţit de soţia sa Corinne.

Ce primire, ce oraş frumos şi ce expoziţie frumoasă!
Sibiul este unul dintre principalele oraşe ale Transilvaniei, situat în centrul României.  Fondat de coloniştii germani în secolul al XII-lea,  el va rămâne în exclusivitate german până la mijlocul secolului al XIX-lea şi a fost mult timp centrul cultural tradiţional a saşilor. Satele din jurul Sibiului ne amintesc de peisajele austriece. Astăzi, după exodul saşilor către Germania şi Luxemburg el a devenit cu populaţie majoritar românescă. A scăpat în mod miraculos de intervenţiile urbanistice ale regimului Ceauşescu. Oraşul medieval „de sus” este organizat în jurul unei pieţe civice mari şi minunate unde se află vechea Primărie cu Turnul Sfatului şi noua Primărie, instalată într-o bancă veche stil neo-rococo. În oraş poţi vedea numeroase edificii religioase, dintre care o cathedrală evanghelistă din secolul al XIV-lea moştenită din perioada germană, o biserică catolică în stil baroc construită de austrieci în secolul al XVIII-lea şi o monumentală catedrală ortodoxă construită în secolul al XIX-lea.
Oraşul este renumit în România deoarece a fost înfrăţit cu oraşul Luxemburg, capitale Culturale Europeane în anul 2007. În plus, primarul din acea perioadă, domnul Klaus Iohannis, care face parte din minoritatea germană, a devenit în anul 2014 Preşedintele României.

Primirea.
Erau cu toţii acolo, la aeroport, pentru a ne întâmpina, prietenii români Vasile Doroş, Mihai Ceucă, Nicolae Salade, Nicos Rangos, venit din Cipru şi prietenii noştri italieni Rosario d’Agata însoţit de Ignazio Lavagna. Un microbuz special al municipalităţii era la dispoziţia noastră pentru a ne transporta la hotelul unde alţi prieteni, români şi moldoveni, ne aşteptau. Ce primire călduroasă!
Apoi, plecarăm cu toţii într-o plimbare pe jos pentru a descoperi oraşul până la Primăria care găzduia expoziţia, urmată de un dineu antrenant la o cârciumă tipic românească.
pag.10 a revistei
Expoziţia.
Expoziţia a fost organizată în centrul oraşului de sus în două săli mari puse la dispoziţie de municipalitatea din Sibiu. Colecţiile stăine erau expuse în minunatul hol al Primăriei din Sibiu, restaurat în anul 2007, în timp ce colecţiile româneşti au fost expuse în vastul hol al Oficiului de Turism, funcţionând la parterul sediului Primăriei. Au fost 8 colecţii la Clasa de Onoare, 5 în afara concursului, 25 la clasa adulţi, 6 la clasa tineret, 5 la clasa „Un panou” şi 8 lucrări la clasa de literatură.
Expoziţia a fost inaugurată de doamna Astrid Fodor, primar interimar al Sibiului, care a felicitat organizatorii români pentru dinamismul lor şi delegaţiile străine pentru prezenţa la Sibiu. Numeroase discursuri au urmat după un schimb de cadouri. Anny Boyard a avut ocazia să-i înmâneze Primarului o acuarelă de Claude Perchat reprezentând o vedere panoramică a Parisului.
La nivelul expoziţiei competitive, juriul a fost prezidat de Nicos Rangos (Cipru) director al FEPA, asistat de Anny Boyard (Franţa), Rosario dAgata (Italia), Vasile Doroş şi Coriolan Chiricheş (Romania), Ioan Dejugan (Romania) secretar şi de Nicu Istrate (Romania) în calitate de elev de juriu.
Aflaţi în faţa atâtor colecţii valoroase, membrii juriului au vrut să recompenseze expozanţii fără idei preconcepute şi fără complexe, aşa cum fac membrii juriilor altor clase de expunere! Au urmat următoarea serie de recompense pentru expozanţii de la „SIBIUMAX 2015”: 9 medalii de aur decernate la clasa adulţi (2 Franţa, 1 Italia, 5 România, 1 R.Moldova), 2 medalii vermeil-mare, 6 medalii vermeil, 4 medalii argint-mare, şi 3 medalii de argint. La clasa de tineret, 6 medalii vermeil-mare, un premiu special european decernat de „Les Maximaphiles Français” lui Cristian Stancu, un tânăr român cu perspective, de numai 12 ani, care a prezentat o foarte frumoasă colecţie despre oamenii celebri din România.
În paralel cu lucrările juriului, un amplu program turistic şi cultural ne-a fost pregătit, pentru zilele de vineri şi sâmbătă, de-a lungul unui circuit care a început cu o oprire la târgul filatelic unde am putut achiziţiona câteva materiale filatelice şi unde am cunoscut colecţionari români. A urmat vizita la Muzeul ASTRA a civilizaţiei tradiţionale de lângă Sibiu, muzeu care adună o colecţie impresionantă de case tipice din zonă şi de mori de vânt şi de apă. Am descoperit, din autocar, satul românesc, satele fortificate şi am vizitat oraşul medieval Sighişoara, fief al regelui Vlad, cel care a inspirat personajul „Dracula” scriitorului Bram Stoker.
Festivitatea palmaresului s-a desfăşurat, într-o excelentă ambianţă oferită de o cârciumă cu specific tradiţional local, cu numeroase discursuri, mulţumiri, înmânarea recompenselor şi schimburi de mici souveniruri. În mod deosebit, am fost foarte mândi să oferim prietenului nostru şi fidelului membru al „Les Maximaphile Français”, Mihai Ceucă, „Medalia de Onoare” a asociaţiei noastre.
pag.11 a revistei
Am avut plăcuta ocazie de a gusta din preparatele bucătăriei transilvănene cu vestita „mămăliguţă” şi cu originale preparate de carne, toate stropite cu apele minerale din Carpaţi şi cu „Palinka”, o ţuică foarte puternică specifică acestei zone. Felicitări prietenilor noştri români care au ştiut să organizeze o expoziţie foarte mare de maximafilie, expoziţie care va face istorie în România şi la nivel european. Prietenia şi colaborarea colegilor români au fost prezente mereu la întâlnirile lor cu maximafiliştii francezi.
Mulţumim în mod deosebit lui Vasile Doroş care, chiar dacă este pensionar, rămâne le „Général de la Maximaphilie Roumaine”, coordonând şi animând maximafilia în diferitele regiuni ale României. Mulţumiri speciale amicului Nicolae Salade care a ştiut să organizeze cu „mână de maestru” o manifestare filatelică internaţională la care a antrenat municipalitatea şi membrii asociaţiei sale, activişti benevoli, dinamici şi foarte organizaţi. Mulţumiri sincere lui Nicu Istrate şi lui Mihai Ceucă, cei care, în plus faţă de sarcinile legate de activitatea juriului şi a Comitetului de Organizare, au fost ghizi şi interlocutori admirabili, dovedind că stăpânesc limba şi cultura franceză mai bine decât mulţi francezi...
Cei care caută o destinaţie de vacanţă liniştită şi plăcută să nu ezite să meargă la Sibiu în România. Oraşul şi împrejurimile sunt minunate şi abundă în situri şi muzee deschise vizitatorilor. Locutorii sunt foarte primitori. Mâncarea este excelentă şi dacă vă plac apele minerale, aici este Paradisul lor! Infrastructurile de transport (avion, autobuz, taxi) şi drumurile sunt excelente, hotelurile sunt numeroase şi confortabile.
Bruno Bouveret
secretar general al LMF