PALMARESUL "FILEX TRANSSILVANICA 2015"

Un nou răsfăţ la Bistriţa. Conform tradiţiei cu care ne-au obişnuit colegii bistriţeni, activităţile din programul expoziţional au desfătat toţi participanţii. 
Felicitări organizatorilor coordonaţi de veşnic tânărul Mircea Calu, felicitări sponsorilor şi, fireşte, felicitări expozanţilor!
Expozanţii de la "clasa maximafilie" au fost şi de această dată la înălţime!
Click pe imagini pentru mărire.

Membrii juriului pe linia de start

LISTA EXPOZANŢILOR ŞI A EXPONATELOR
ÎNSCRISE LA EXPOZIȚIA
„SIBIUMAX 2015”

I.       CLASA DE ONOARE
1.- Constantourakis George (Canada) – Sculptura greco-romană – 8 panouri
2.- Rangos Nicos (Cipru) – Europa noastră 1901-1940 – 8 p
3.- Boyard Anny (Franța) – Turismul în Franța văzut de Barré-Dayez – 5 p
4.- D’Agata Rosario (Italia) – Cauze, personaje și evenimente ale WW II – 5 p
5.- Doroș Vasile (România) – G. Enescu în suita marilor muzicieni europeni – 8 p
II.    CLASA HORS CONCOURS
1.- Chiricheș Coriolan (România) – Măreția munților - 5 p
2.- Dejugan Ioan (Romania) – Pictori români și operele lor – 5 p
3.- Doroș Liviu Claudiu (România) – Impresionismul în Franța – 5 p
III. CLASA MATURI
1.- Antonache  Alexandru (București) – Bucureștiul în maximafilie – 7 p
2.- Ardeleanu Gheorghe (Bacău) – O istorie ilustrată a literaturii române – 5 p
3.- Barabula Dumitru (Mediaș) – Fauna pe cale de dispariție în atenția WWF – 7 p
4.- Barducci Celeste (Italia) – Personaje celebre din Europa – 5 p
5.- Bouveret Bruno (Franța) – Lumea păsărilor de pradă – 8 p
6.- Calu Mircea (Bistrița) – Flori – 5 p
7.- Ceucă Mihai (Bacău) – Coloane și colonade – 5 p
8.- Ciobanu Constantin (R. Moldova) – Maximafilie moldavă – 6 p
9.- Cristea Virgil (Sibiu) – Ilustrate maxime realizate la Sibiu – 7 p
10.- Daniliuc Ioan (București) – Incursiune în antichitatea greacă -  5 p
11.- Durand Dominique (France) – Geomorfologie – 5 p
12.- Gligor George (Buhuși) – Delta Dunării, paradis ornitologic – 6 p
13.- Gligor George (Buhuși) – Cuibăritul în Europa – 6 p
14.- Greppi Italo (Italia) – Titani ai muzicii – 5 p
15.- Iosub Nicolae (Botoșani) – Viața Mântuitorului Iisus Hrisatos – 5 p
16.- Parfentie Vitalie (R.Moldova) – Maeștri ai scrisului și ai scenei din spațiul românesc – 5 p
17.- Potcoavă Andrei (Craiova) – Arhitectura românească în context european – 9 p
18.- Salade Gheorghe (Sibiu) – Aspecte din istoria patriei – 5 p
19.- Salade Nicolae (Sibiu) – Păsări din Delta Dunării – 5 p
20.- Semenov Mihai (Bacău) – Pictori celebri în fața oglinzii – autoportrete – 5 p
21.- Stanciu Emil (București) – Aeromaxime – 5 p
22.- Vlaic Alina (Sibiu) – Fecioara Maria, mama lui Iisus, în pictura veche - 5 p
IV.  CLASA TINERET 
1.- Chereji Iulia (Mediaș) – Păsări din mediul acvatic – 3 p
2.- Dragomir Darius Nicolae (Sibiu) – Păsări din zonele polare – 3 p
3.- Duță Alexandra (București) – România – monumente istorice și arhitecturale – 5 p
4.- Fatiou Maria (Cipru) – China, o mare țară – 3 p
5.- Simescu Nicole Isabel (Spania) – Pictura românească – 4 p
6.- Stancu Cristian (Bistrița) – Oameni de seamă români – 3 p
V.     CLASA UN PANOU 
1.- Godorozea Maria (Republica Moldova) – Ilustrate maxime cu mărci personalizate
2.- Iancovici Leon (Bucureşti) – Cea de a doua conflagrație mondială. Premise
3.- Oancă Gabriel (Bacău) – Constantin Brâncuși, imagini și simboluri ale sculpturii
VI.  CLASA LITERATURĂ
1.- Revista ”Curierul filatelic” (Sibiu) – articole de maximafilie
2.- Nicolau Viorel (Piatra Neamț)  - Clasicii cartofiliei nemțene
3.- Pațilea Constantin (Piatra Neamț) – Adolphe A. Chevallier, cavalerul Văii Bistriței

LIST OF THE EXHIBITORS PARTICIPANTS AT
„SIBIUMAX 2015” EXHIBITION

I.       HONOUR CLASS
1.- Constantourakis George (Canada) – Greek-Roman Sculpture – 8 frammes
2.- Rangos Nicos (Cipru) – Our Europe 1901-1940 – 8 f
3.- Boyard Anny (France) – Tourism in France view by Barré-Dayez – 5 f
4.- D’Agata Rosario (Italia) – Causes, personages and events from the WW II – 5 f
5.- Doroș Vasile (România) – George Enescu in the suite of the greatest European musicians – 8 f
II.    HORS CONCOURS CLASS
1.- Chiricheș Coriolan (România) – Greatness of the mountains – 5 f
2.- Dejugan Ioan (Romania) – Romanian painters and their paintings – 5 f
3.- Doroș Liviu Claudiu (România) – Impressinism in France – 5 f
III. ADULTS CLASS
1.- Antonache  Alexandru (Bucharest) - Bucharest in maximaphily – 7 f
2.- Ardeleanu Gheorghe (Bacău) – An illustrated history of the Romanian literature – 5 f
3.- Barabula Dumitru (Mediaș) – Disappearing fauna in attention of WWF for Nature – 7 f
4.- Barducci Celeste (Italia) – Famous personages (personalities) from Europe - 5 f
5.- Bouveret Bruno (France) – World of the pray birds – 8 f
6.- Calu Mircea (Bistrița) – Flowers – 5 f
7.- Ceucă Mihai (Bacău) – Columns and Colonades – 5 f
8.- Ciobanu Constantin (R. Moldova) – Maxicards from Republik of Moldova – 6 f
9.- Cristea Virgil (Sibiu) – Maximumcards made in Sibiu – 7 f
1.- Daniliuc Ioan (București) –    in Greek antiquity – 5 f
11.- Durand Dominique (France) – Geomorphology – 5 f
12.- Gligor George (Buhuși) – The Danube Delta, ornitological paradise – 6 f
13.- Gligor George (Buhuși) – Nestling in Europe - 6 f
14.- Greppi Italo (Italia) – Titans of the music – 5 f
15.- Iosub Nicolae (Botoșani) – Jesus Christ’s life – 5 f
16.- Parfentie Vitalie (R. Moldova) – Masters of the   from the Romanian area – 5 f
17.- Potcoavă Andrei (Craiova) – Romanian architecture in the European context – 9 f
18.- Salade Nicolae (Sibiu) – Aspects from the Romanian history – 5 f
19.- Salade Nicolae (Sibiu) – Birds from the Danube Delta – 5 f
20.- Semenov Mihai (Bacău) – Famous painters in front of the mirror - selfportraits – 5 f
21.- Stanciu Emil (București) – Aeromaxicards  – 5 f
22.- Vlaic Alina (Sibiu) – Virgin Mary, Mother of Jesus, in old paintings – 5 f
IV.  YOUTH CLASS
1.- Chereji Iulia (Mediaș) – Birds from the aquatic area – 3 f
2.- Dragomir Darius Nicolae (Sibiu) – Birds from the polar zone – 3 f
3.- Duță Alexandra (București) – Romania – Historical and architectural monuments – 5 f
4.- Fatiou Maria (Cipru) – China, a great country – 3 f
5.- Simescu Nicole Isabel (Spania) – Romanian painting- 4 f
6.- Stancu Cristian (Bistrița) – Famous people from Romania – 3 f
V.     ONE FRAMME CLASS
1.- Godorozea Maria (R.  Moldova) – Maxicards with personalized stamps
2.- Iancovici Leon (Bucarest) – The second world war. Premisses.
3.- Oancă Gabriel (Bacău) – Constantin Brâncuși, images and simbols in sculpture 
VI.  LITERATURE CLASS
1.- Philatelic Messenger Magazine – articles about maximaphily
2.- Nicolau Viorel (Piatra Neamț)  - Classics from Piatra Neamț cartophily
3.- Pațilea Constantin (Piatra Neamț) – Adolphe A. Chevallier – hnight of  the Bistrița Valley
3-5 septembrie 2015  
EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ 
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
"SIBIUMAX 2015 
Celor interesaţi de realizarea, în perioada expoziţiei, de ilustrate maxime creaţie proprie le prezentăm machetele ştampilelor care vor marca evenimentele din programul expoziţiei. Grafica aparţine aceluiaşi devotat machetator, doctorul Ioan Daniliuc din Bucureşti.