Din ciclul "Cartofilia, temelia maximafiliei".

Cartofilii din ţară au participat în zilele de 26 şi 27 iunie 2015 la întâlnirea anuală, tradiţie întreţinută cu sârg de prietenii din Piatra Neamţ. S-au remarcat în mod special acţiunile de lansare a unor noi lucrări de studiu cartofil, sursă de documentare pentru maximafilişti. Studiul  "Clasicii cartofiliei nemțene - primii editori de ilustrate cu județul Neamț" avându-i ca autori pe inginerii Viorel Nicolau şi Constantin Paţilea, a ţinut capul de afiş.
Lansarea studiului "Clasicii cartofiliei nemțenePrimii editori de ilustrate cu județul Neamț"

"Poză de grup"la anuala întâlnire a cartofiliştilor . Piatra Neamţ, 2015

INVITAŢIE LA SIBIU


Stimaţi maximafilişti,
Asociaţia Filateliştilor din judeţul Sibiu împreună cu Societatea Română de Maximafilie “Dr. Valeriu Neaga” şi Primăria municipiului Sibiu, sub egida Federaţiei Filatelice Române, organizează în perioada
3-5 septembrie 2015  
EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
"SIBIUMAX 2015 
la care sunt invitaţi să participe toţi maximafiliştii din ţară. Va fi un prilej de a vă expune colecţiile şi de a vedea, la faţa locului (dacă aveţi plăcerea) o expoziţie, sperăm noi, interesantă şi, în acelaşi timp, de valoare.
Asteptăm cererile dvs. de înscriere cât mai curând..... dacă se poate până la 25 iunie (prin e-mail sau telefonic 0764336313 sau 0269244650 Salade Nicolae sau 0721520910 sau 0269213324 - Dejugan Ioan) deoarece trebuie să ştim numărul de medalii pe care le vom comanda.
Vă mulţumim anticipat pentru colaborare!
 Comitetul de organizare
Revista "Curierul filatelic" partener mass-média al expoziţiei
- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
REGULAMENT

EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ DE MAXIMAFILIE
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
”SIBIUMAX 2015”
3 – 5 septembrie 2015

1. ORGANIZARE
1.1.Expoziţia Naţională de maximafilie cu participare internațională ”Sibiumax 2015” este organizată de către Asociația Filateliștilor din județul Sibiu în partenariat cu Societatea Română de Maximafile ”Dr. Valeriu Neaga”, cu sprijinul Primăriei  Municipiului Sibiu şi sub patronajul Federaţiei Filatelice Române.
1.2. Expozitia  se desfăşoară în perioada 3-5 septembrie 2015, în Sala EXPO din cadrul Primăriei municipiului Sibiu, Str. Samuel von Brukenthal Nr. 2.
1.3.  Expoziţia se va desfăşura în conformitate cu prezentul regulament, precum şi a reglementărilor F.I.P. referitoare la expozițiile de maximafilie.
2.CONDIŢII DE PARTICIPARE
2.1 Expoziția este rezervată exponatelor de maximafilie aparținând membrilor asociațiilor filatelice afiliate federațiilor membre ale F.I.P. La expoziție pot participa numai exponate care au obținut cel puțin diplomă în rang de medalie de argint la o expoziție interjudețeană sau națională.
2.2 În clasa de competiție expozanții pot participa cu maxim două exponate. Sunt admise în competiție și exponate în premieră pe baza unei recomandări scrise din partea Asociației al cărei membru este expozantul, care să confirme calitatea maximafilă a exponatului.
2.3 Participarea se va solicita în scris, printr-o cerere tip, pusă la dispoziţie de către organizatori, cu viza asociaţiei din care face parte expozantul.
2.4 Cererile, însotite de copia pagini 1 a exponatului, trebuie să ajungă la Comitetul de organizare până la data de 15 iulie 2015.
2.5 Confirmarea cererilor de participare pentru exponatele admise se va face până în data de 20 iulie 2015.
2.6. Exponatele trebuie să ajungă la Comitetul de organizare până în 20 august 2015, la următoarea adresă poștală: Salade Nicolae, Str. O. Goga nr. 45, 550370 SIBIU 7 Pentru exponatele aduse personal de către expozanți data limită este 1 septembrie 2015.
2.7 Exponatele din clasa tineret vor avea minim 3 feţe panou iar la clasa maturi minim 5 fețe de panou cu excepția exponatelor din clasa ”UN PANOU”. Fiecare panou va avea 16 file format A4 (30x21 cm).
2.8 Exponatele vor fi protejate în folie de plastic transparentă. Fiecare filă, pe verso, va fi numerotată, în funcţie de panou, precum şi datele de identificare, astfel:
- număr panou / număr filă din panou, titlul exponatului, numele expozantului.
2.9  Fiecare exponat va avea ataşat un inventar în două exemplare.
2.9.1. Comitetul de Organizare asigură securitatea exponatelor pe timpul desfășurării expoziției. Se recomandă expozanților să-și asigure exponatele pentru perioada transpotului poștal sau curierat.
2.10 Exponatele vor fi returnate pe spezele Organizatorului, în termen de 15 zile de la data închiderii Expoziţiei. Până la închiderea expoziției, exponatele nu pot fi demontate și preluate decât cu acordul președintelui Comitetului de organizare.
2.11  Participarea la expoziție este gratuită.
2.12 Cererile de participare vor fi trimise pe adresa: Salade Nicolae, Str. O. Goga Nr. 45, 550370 Sibiu 7 sau e-mail: nicusalade@yahoo.com .
Relații suplimentare se pot obține de la:
Salade Nicolae  - e-mail: nicusalade@yahoo.com și telefon 0764336313
Dejugan Ioan – e-mail: neludejugan@yahoo.com și telefon: 0721520910
3. CLASE DE PARTICIPARE
3.1 CLASA DE ONOARE, la care pot participa exponate care au obținut medalii de aur în ultimii 5 ani la expoziții internaționale, sau care au fost invitate în mod special de către Comitetul de organizare;
3.2. Clasa Hors Concours, pentru exponate aparținând membrilor din juriu și membrilor familiilor acestora;
- exponatele pentru care s-a solicitat expres această opțiune;
3.3. Clasa de competiție.
3.3.1  - Maturi
3.3.2  - Tineret (10-21 ani)
3.3.3. – Clasa un panou. 
3.3.4. – Clasa literatură filatelică (maximafilie și cartofilie)
3.4. Se vor acorda diplome în rang de medalie de: Aur, Vermeil Mare, Vermeil, Argint Mare, Argint, Bronz Argintat, Bronz şi Diplomă de participare.
3.4.1. Juriul poate recomanda Comitetului de organizare premii speciale pentru cele mai bune colecții.
3.5. Pentru exponatele din clasa „UN PANOU” se acordă doar un CERTIFICAT care confirmă punctajul obținut.
3.6. Toate materialele ce vor fi editate de către Organizator cu ocazia expoziţiei se vor acorda gratuit tuturor participanţilor, organizatorilor şi sponsorilor.
3.7. Un expozant nu poate primi decât un singur set de materiale, indiferent de numărul de exponate prezentate.
4. JURIUL EXPOZIŢIEI
4.1 Exponatele vor fi jurizate în conformitate cu Regulamentele de evaluare ale F.I.P. (GREV) și cu directivele Guidelines - 2013.
4.2 Juriul Expoziţiei va fi alcătuit din 5 membri şi un secretar fără drept de vot.
4.3 Deliberările juriului sunt secrete. Hotărârile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate.
4.4 Preşedintele juriului va fi propus de către Comitetul de Organizare și supus aprobării Comitetului Director al F.F.R.
5. DISPOZIŢII FINALE
5.1. Prin cererea de participare expozantul iși exprimă implicit acordul deplin cu prevederile prezentului regulament.
5.2. Comitetul de Organizare îşi rezervă dreptul de a face eventuale modificări prezentului regulament, care vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi.

COMITETUL DE ORGANIZARE