MAXIMAFILIA, PASIUNE ŞI PRIETENIE

Pentru mărire imagine, faceţi click buton dreapta mouse şi deschideţi în filă nouă
Doi ani de muncă dedicată descoperirii mărturiilor şi obţinerii mărturisirilor privitoare la relaţiile prieteneşti, bazate pe pasiunea comună numită MAXIMAFILIE, au ca rezultat schiţarea unei scurte monografii, virtual expuse, a acestei ramuri filatelice. Mărturiile ilustrează concepţia celui care a fost promotorul şi apoi motorul maximafiliei româneşti, dr. Valeriu Neaga, conform căreia succesele nu puteau fi obţinute fără colaborarea tuturor celor ataşaţi acestei pasiuni.

   Pentru a readuce parfumul de epocă al anilor de pionerat maximafil, am sintetizat într-un panou fotografic grupul de maximafilişti colaboratori ai doctorului Neaga, generaţii care au susţinut peste jumătate de secol această „veşnic tânără şi frumoasă” specialitate filatelică. Este doar un prim capitol, un prim cadru fotografic, al unui grup care poate fi completat, fără îndoială, şi în viitorii ani.

   Ca o primă completare, într-un gest de compensare morală, să trecem în revistă filateliştii care s-au remarcat prin participarea la activitatea maximafilă chiar dacă nu am descoperit mărturisiri şi mărturii de colaborare cu doctorul Valeriu Neaga. Această listă nu este exhaustivă dar, completează imaginea grupului numeros de maximafilişti care au contribuit, fiecare în măsura propriilor posibilităţi, la lansarea, dezvoltarea şi perpetuarea maximafiliei româneşti în contextul maximafiliei mondiale. Trecând în revistă, cronologic, evenimentele maximafile să nominalizăm în completarea listei prezentate prin mărturisiri şi în „panoul fotografic” şi următorii făuritori de istorie maximafilă:
Grigore ScărlătescuBucureşti, Bertha DengelSibiu, Ioan Arghir, Marcel Aronovici, Petre Huică, Harry Rottman – Bacău, Vasile Pănescu, Iosif Macsoda, Nicolae Buniş – Focşani, Mark Horaţiu, Constantin Pavlovschi, Aurora Stoicescu, Theodor Melnic, Jose Esra, Gabriela Mândreanu, Eugeniu Moroşanu, Gheorghe Musceleanu, Grigore Pruteanu, Victor Stănică, Ionel Dordea, Liviu Moldovan, Veronica Neaga, Paul Angelescu – Bucureşti, Tiberiu Petrila, Ioan Zaharia – Constanţa, Ion Fărăianu, Teodor Ciobanca – Cluj-Napoca, Ioan Scăiceanu – Craiova, Carol Fekete, Cornel Telecan – Arad, Traian Pajer, dr. Octavian Pop – Baia-Mare, Vasile Arnăutu – Botoşani, Dan Vintilă, Constantin Hogaş – Braşov, dr. Gh.Speranţa, Ioan Mihăilescu – Iaşi, Tiberiu Georgescu, Paul Dumitrescu – Târgovişte, Nicolae Munteanu, dr. Răzvan Panaitescu - Timişoara, George Drosescu, C.tin Cotruţă – Târgu-Jiu, Liviu Moldovan – Târgu-Mureş, Güzller Ciprian – Ploieşti, Paul Angelescu – Râmnicu-Vâlcea, Ştefan Ardeleanu, C.tin Petrescu – Craiova, Anton Winkler, Francisc Führman – Reşiţa, Remus Ciocan – Oneşti, Aurora Constantinescu – Slatina, Iancu Ţucra – Turda, George Popovici-poduri, Ion Ungureanu, Ioan Stănescu – Bucureşti, dr. Tănase Daniliuc – Iaşi,  Ştefan Stănescu – Ploieşti, Matei Băiaş, Vova Doboş – Bocşa, Radu-Virgil Roşianu – Slobozia, Petru Istrate, Vasile Florkievitz, Adolf Pocorschi – Braşov, Victor Surdu, Ioan Constantinescu – Cluj-Napoca, dr. Nicolae Botezatu, Mina Strătilă, Gh. Vasiliu, C.tin Daniliuc – Bârlad, Gh. Dolinschi – Arbore-Suceava, Gheorghe Ardeleanu, dr. Gabriel Oancă, Aurel Stanciu, Gh. Marcu – Bacău, Horia Blănaru – Buzău, George Gligor – Buhuşi, Alina Vlaic, Ioan Dejugan – Sibiu, Ana Gheorghiu – Tg-Mureş, Remus Tunaru – Giurgiu, Mihai Cornaci – Botoşani.
(Lista realizată folosind şi informaţii din volumul monografic "Maximafilia în România" având ca autor pe dr. Ioan Daniliuc, ed. Axa 2008)
 - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2014, ANUL EXPONATELOR ÎN PREMIERĂ. 
Revirimentul manifestat şi consemnat anul trecut în maximafilia românească a generat ca urmare firească, o menţinere a activităţii la cote ridicate în anul 2014. Membrii Societăţii Române de Maximafilie „dr. Valeriu Neaga” au participat cu foarte bune rezultate la expoziţiile organizate în ţară şi în Europa.
Palmaresul maximafiliştilor noştri consemnează:
Expoziţia internaţională „MAXIFRANCE 2014” Poitiers, Franţa
Clasa ONOARE
CEUCĂ Mihai – Les hommes célébres – en rapport avec la franc-maçonnerie.
Clasa MATURI
ARDELEANU Gheorghe - Représentants illustres de la littérature française - Vermeil - 84p
 DOROŞ Vasile - Chiens de Chasse - Vermeil - 83p
CHIRICHEŞ Coriolan - La Grandeur des Montagnes - Vermeil – 80p
Clasa TINERET
DOROŞ Călin Gabriel - Des Roumains renommés en France - Argint - 70
Expoziţia naţională „Filex Transsilvanica” ediţia a XX-a , Bistriţa
IANCOVICI Leon - Liderii lumii – monarhi . Aur-90p - exponat în PREMIERĂ
CEUCĂ Mihai - Coloane și colonade - Vermeil Mare-84p - exponat în PREMIERĂ
IOSUB Nicolae - Viața Mântuitorului Issus Hristos - Argint Mare-70p
ARDELEANU Ștefan - Poeți și prozatori de expresie neolatină - Argint-69p
ANTONACHE Alexandru - Bucureștiul în maximafilie - Argint-67p 
Pentru rezultatele consemnate la expoziţii şi fructuoasa activitate maximafilă desfăşurată, Comitetul director al S.R.M.D.V.N a decis:

av. LEON IANCOVICI
"MAXIMAFILISTUL ANULUI 2014"
 Adresându-i felicitări domnului avocat, dăm startul unui nou an competiţional care sperăm să fie unul de succes pentru maximafilia românească!