MAXIMAFILIA, PASIUNE ŞI PRIETENIE

Pentru mărire imagine, faceţi click buton dreapta mouse şi deschideţi în filă nouă
Doi ani de muncă dedicată descoperirii mărturiilor şi obţinerii mărturisirilor privitoare la relaţiile prieteneşti, bazate pe pasiunea comună numită MAXIMAFILIE, au ca rezultat schiţarea unei scurte monografii, virtual expuse, a acestei ramuri filatelice. Mărturiile ilustrează concepţia celui care a fost promotorul şi apoi motorul maximafiliei româneşti, dr. Valeriu Neaga, conform căreia succesele nu puteau fi obţinute fără colaborarea tuturor celor ataşaţi acestei pasiuni.

   Pentru a readuce parfumul de epocă al anilor de pionerat maximafil, am sintetizat într-un panou fotografic grupul de maximafilişti colaboratori ai doctorului Neaga, generaţii care au susţinut peste jumătate de secol această „veşnic tânără şi frumoasă” specialitate filatelică. Este doar un prim capitol, un prim cadru fotografic, al unui grup care poate fi completat, fără îndoială, şi în viitorii ani.

   Ca o primă completare, într-un gest de compensare morală, să trecem în revistă filateliştii care s-au remarcat prin participarea la activitatea maximafilă chiar dacă nu am descoperit mărturisiri şi mărturii de colaborare cu doctorul Valeriu Neaga. Această listă nu este exhaustivă dar, completează imaginea grupului numeros de maximafilişti care au contribuit, fiecare în măsura propriilor posibilităţi, la lansarea, dezvoltarea şi perpetuarea maximafiliei româneşti în contextul maximafiliei mondiale. Trecând în revistă, cronologic, evenimentele maximafile să nominalizăm în completarea listei prezentate prin mărturisiri şi în „panoul fotografic” şi următorii făuritori de istorie maximafilă:
Grigore ScărlătescuBucureşti, Bertha DengelSibiu, Ioan Arghir, Marcel Aronovici, Petre Huică, Harry Rottman – Bacău, Vasile Pănescu, Iosif Macsoda, Nicolae Buniş – Focşani, Mark Horaţiu, Constantin Pavlovschi, Aurora Stoicescu, Theodor Melnic, Jose Esra, Gabriela Mândreanu, Eugeniu Moroşanu, Gheorghe Musceleanu, Grigore Pruteanu, Victor Stănică, Ionel Dordea, Liviu Moldovan, Veronica Neaga, Paul Angelescu – Bucureşti, Tiberiu Petrila, Ioan Zaharia – Constanţa, Ion Fărăianu, Teodor Ciobanca – Cluj-Napoca, Ioan Scăiceanu – Craiova, Carol Fekete, Cornel Telecan – Arad, Traian Pajer, dr. Octavian Pop – Baia-Mare, Vasile Arnăutu – Botoşani, Dan Vintilă, Constantin Hogaş – Braşov, dr. Gh.Speranţa, Ioan Mihăilescu – Iaşi, Tiberiu Georgescu, Paul Dumitrescu – Târgovişte, Nicolae Munteanu, dr. Răzvan Panaitescu - Timişoara, George Drosescu, C.tin Cotruţă – Târgu-Jiu, Liviu Moldovan – Târgu-Mureş, Güzller Ciprian – Ploieşti, Paul Angelescu – Râmnicu-Vâlcea, Ştefan Ardeleanu, C.tin Petrescu – Craiova, Anton Winkler, Francisc Führman – Reşiţa, Remus Ciocan – Oneşti, Aurora Constantinescu – Slatina, Iancu Ţucra – Turda, George Popovici-poduri, Ion Ungureanu, Ioan Stănescu – Bucureşti, dr. Tănase Daniliuc – Iaşi,  Ştefan Stănescu – Ploieşti, Matei Băiaş, Vova Doboş – Bocşa, Radu-Virgil Roşianu – Slobozia, Petru Istrate, Vasile Florkievitz, Adolf Pocorschi – Braşov, Victor Surdu, Ioan Constantinescu – Cluj-Napoca, dr. Nicolae Botezatu, Mina Strătilă, Gh. Vasiliu, C.tin Daniliuc – Bârlad, Gh. Dolinschi – Arbore-Suceava, Gheorghe Ardeleanu, dr. Gabriel Oancă, Aurel Stanciu, Gh. Marcu – Bacău, Horia Blănaru – Buzău, George Gligor – Buhuşi, Alina Vlaic, Ioan Dejugan – Sibiu, Ana Gheorghiu – Tg-Mureş, Remus Tunaru – Giurgiu, Mihai Cornaci – Botoşani.
(Lista realizată folosind şi informaţii din volumul monografic "Maximafilia în România" având ca autor pe dr. Ioan Daniliuc, ed. Axa 2008)
 - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2014, ANUL EXPONATELOR ÎN PREMIERĂ. 
Revirimentul manifestat şi consemnat anul trecut în maximafilia românească a generat ca urmare firească, o menţinere a activităţii la cote ridicate în anul 2014. Membrii Societăţii Române de Maximafilie „dr. Valeriu Neaga” au participat cu foarte bune rezultate la expoziţiile organizate în ţară şi în Europa.
Palmaresul maximafiliştilor noştri consemnează:
Expoziţia internaţională „MAXIFRANCE 2014” Poitiers, Franţa
Clasa ONOARE
CEUCĂ Mihai – Les hommes célébres – en rapport avec la franc-maçonnerie.
Clasa MATURI
ARDELEANU Gheorghe - Représentants illustres de la littérature française - Vermeil - 84p
 DOROŞ Vasile - Chiens de Chasse - Vermeil - 83p
CHIRICHEŞ Coriolan - La Grandeur des Montagnes - Vermeil – 80p
Clasa TINERET
DOROŞ Călin Gabriel - Des Roumains renommés en France - Argint - 70
Expoziţia naţională „Filex Transsilvanica” ediţia a XX-a , Bistriţa
IANCOVICI Leon - Liderii lumii – monarhi . Aur-90p - exponat în PREMIERĂ
CEUCĂ Mihai - Coloane și colonade - Vermeil Mare-84p - exponat în PREMIERĂ
IOSUB Nicolae - Viața Mântuitorului Issus Hristos - Argint Mare-70p
ARDELEANU Ștefan - Poeți și prozatori de expresie neolatină - Argint-69p
ANTONACHE Alexandru - Bucureștiul în maximafilie - Argint-67p 
Pentru rezultatele consemnate la expoziţii şi fructuoasa activitate maximafilă desfăşurată, Comitetul director al S.R.M.D.V.N a decis:

av. LEON IANCOVICI
"MAXIMAFILISTUL ANULUI 2014"
 Adresându-i felicitări domnului avocat, dăm startul unui nou an competiţional care sperăm să fie unul de succes pentru maximafilia românească!
 PARADOX MAXIMAFIL ROMÂNESC.
 
sursa: revista „ROMFILATELIA XXI”, nr.1 din 2006
În primăvara anului 1970, la Sala Mică a Palatului din Bucureşti, a fost organizată expoziţia bilaterală de maximafilie România - Franţa. Manifestarea, prima de acest gen din ţara noastră, se constituia ca o încu­nunare a eforturilor depuse de colecţionarii din cele două ţări în direcţia impunerii maximafiliei ca o nouă ramură de colecţionare filatelică. Pentru a marca acest moment inedit, Poşta Română a emis şi a pus în cir­culaţie la 19 aprilie 1970 o frumoasă marcă poştală care înfăţişează o ilustrată maximă realizată pe o reproducere a tabloului lui Claude Monet „Camille, soţia pictorului”, tablou aflat în colecţia Muzeului de Artă al României, francată cu o marcă poştală de 1,50 lei cu imagine identică. Evenimentul a fost foarte bine primit în mediile filatelice şi maximafile, Poşta Română marcând prin aceasta o premieră mondială: prima marcă poştală din lume care reproduce o ilustrată maximă.
Toate bune, frumoase şi lăudabile dar, după o anumită logică, era şi firesc să apară şi o oarecare nedumerire care a generat între­barea: „Ce a fost mai întâi, marca poştală sau ilustrata maximă ?" Ilustrată maximă reprezentată pe marcă nu putea fi realizată decât după apariţia acesteia. Cum a putut să apară reproducerea unei piese care, în mod logic, nu putea fi rea­lizată? Ilustratele maxime în cauză au fost realizate, după cum era şi firesc, după tipărirea mărcilor şi au fost obliterate cu ştampila „prima zi" a emisiunii din data de 19 aprilie 1970. Desigur că toate aceste constatări au făcut abstracţie de posibilităţile grafice şi tipografice care au permis realizarea unei pseudomaxime ce a putut fi cuprinsă în imaginea mărcii, mai ales când subiectul este o reprodu­cere de artă.
Discuţiile asupra acestui subiect nu au ştirbit şi nici nu ştirbesc din fru­museţea realizării pieselor. Dimpotrivă cred că ele pun în valoare spiritul de observaţie al colecţionarilor, disponibilitatea lor de a cerceta cu minuţiozitate piesele filatelice sub toate aspectele. „Cârcotăşenia" filateliştilor trebuie privită ca o calitate, care în multe cazuri s-a dovedit utilă şi construc­tivă, generând uneori situaţii umoris­tice ce au dat savoare acestei pasi­uni. Găsesc potrivit să închei cu o epi­gramă adresată tuturor celor animaţi de acest spirit:
                           Dezamăgit de astronomie
                           Că n-a găsit pete în Soare,
                           S-a apucat de filatelie;
                           Poate „pică" vreo EROARE.
Dr. Ioan DANILIUC
Preşedintele Comisiei de Maximafilie
a Federaţiei Filatelice Române (2006)

Articol publicat în revista „ROMFILATELIA XXI”, nr.1 din 2006 
 - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REALIZĂRI PERSONALE REMARCABILE
Domnul Alexandru Antonache prezintă de câteva luni de zile ilustrate maxime realizări personale. Realizările sunt prezentate pe blogul dumnealui. Am remarcat printre ultimile realizări prezentate, setul de ilustrate dedicat colecţiei numismatice a Băncii Naşionale a României.
Invitaţia de a vizita blogul domnului Antonache Alexandru este şi un gest de susţinere a eforturilor realizatorului, un prilej de încurajare a tuturor maximafiliştilor şi de reactivare a preocupărilor maximafile.

Multumiri !

 Astăzi, 17 octombrie 2014, blogul nostru a înregistrat 35.000 de vizite!
Mulţumiri celor care ne onorează cu vizitele şi sperăm ca numărul să crească. Ne vom strădui să actualizăm informaţiile pentru ca vizitele dumneavoastră să vă fie utile!

APEL URGENT DE COLABORARE.

Stimati colegi

Va adresez rugamintea de a...

"FILEX TRANSSILVANICA 2014" - BISTRIŢA

Timbre fiscale Bistriţa 
De douăzeci de ani, filateliştii au avut şansa şi evident, bucuria de a participa la cea mai longevivă serie expoziţională din România, „Filex Transsilvanica” organizată de devotatul grup de filatelişti din Bistriţa-Năsăud. Colegul şi mai ales, prietenul nostru Mircea Calu a avut în echipă concitadini devotaţi filateliei şi dispuşi să depună eforturi organizatorice considerabile în favoarea expozanţilor din ţară dar, şi din numeroase alte ţări. Nominalizând pe colegii Valea Lucian Mihai, Butnariu Bogdan, Stancu Ion, Şogodean Alexandru, Ciuzan Marius şi Iftime Alexandru facem un gest de respect şi de recunoştinţă. Ediţia a XX-a, desfăşurată în perioada 19 la 24 august 2014, a fost dedicată centenarului timbrului fiscal bistriţean. 
Onoratul juriu
Expozanţii au avut şansa de a beneficia la judecarea exponatelor de un juriu de prestigiu. În componenţa: dr. Ioan DANILIUC preşedinte, Nicolae SALADE,  vicepreședinte, Viorel NICOLAU, Ioan DEJUGAN, Bogdan BUTNARIU, membri şi Ion STANCU secretar, juriul a examinat, a cercetat şi a evaluat cu obiectivitate exponatele aflate în concurs. La clasa “Maximafilie” au fost prezente şi două exponate în premieră, exponate care s-au bucurat de aprecierea vizitatorilor dar, mai cu seamă de a juriului, demonstrând că maximafilia românească are încă mari rezerve expoziţionale.
Felicitări expozanţilor maximafilişti care au configurat următorul palmares:
DISTINCŢIA
EXPOZANT
EXPONAT
AUR
Iancovici Leon
Liderii lumii – monarhi (premieră)
VERMEIL MARE
Ceucă Mihai
Coloane și colonade (premieră)
ARGINT MARE
Iosub Nicolae
Viața Mântuitorului Isus Hristos
ARGINT
Ardeleanu Ștefan
Poeți și prozatori de expresie neolatină
ARGINT
Antonache Alexandru
Bucureștiul în maximafilie

Diploma expoziţiei
Să ne reîntâlnim sănătoşi şi la următoarea ediţie !
Amfitrionul Mircea Calu şi
maximafiliştii Dan Dobrescu, Leon Iancovici, Andrei Potcoavă

INTERVENTIE A MAXIMAFILISTILOR DIN ASIA-PACIFIC

 


Pe blogul maximafilistilor din Asia-Pacific http://www.apmaxima.com/?p=520 este prezentată o posibilă ştampilă falsă folosită pentru realizarea unor ilustrate maxime din tema Rubens, în anul 1939. Articolul intitulat „Mai multe falsuri din Belgia pentru CM Rubens 1939” prezintă ştampila, câteva ilustrate maxime obliterate cu acestă ştampilă, recomandarea de neutilizare în exponate a acestor maxime şi invitaţia către maximafilişti de a-şi cerceta colecţiile . Demersul maximafiliştilor asiatici trebuie luat în atenţie şi cei interesaţi sunt invitaţi să citească şi să interpreteze articolul.

NICOLAU ŞTEFAN - SUFLET RĂTĂCITOR ÎN COSMOS...

Astăzi 16 aprilie 2014, viaţa dragului nostru prieten prof. NICOLAU ŞTEFAN din Botoşani s-a înscris pe traiectoria cosmică fără întoarcere pe Pământ! Chiar dacă nu a aderat la colectivitatea filatelică a maximafiliştilor, întreaga sa activitate a avut ca ideal sprijinirea tuturor activităţilor filatelice şi ca urmare, maximafiliştii au avut mereu un partener de nădejde în persoana celui care, în Săptămâna Mare, a trecut la cele Veşnice! A avut oricând o vorbă bună la îndemână pentru a armoniza orice colectiv şi, cu siguranţă, toţi cei care l-au cunoscut îi vor simţi lipsa.

CONCURSUL F.I.P. "CEA MAI BUNĂ MAXIMĂ 2012"

Comisia de Maximafilie a F.I.P. a finalizat concursul pentru cea mai bună ilustrată maximă a anului 2012.
Vă puteţi face o ideie despre maximele celor 60 de ţări participante la concurs dacă accesaţi:
http://www.maximaphily.info/2012contest/2012contest.pdf

REZULTATE:

10ème  CONCOURS MONDIAL DE MAXIMAPHILIE FIP

pour les 3 meilleures cartes-maximum  créées eN 2012

Montréal – Paris, 15 avril 2014   

Pour le 3ème fois, le ‘10ème Concours mondial pour les trois meilleures cartes-maximum créées en 2012a été publié sur notre site Web www.maximaphily.info et ouvert pour le vote à tous nos délégués officiels. Egalement pour la 3ème fois, le vote pour ce concours, a été fait électroniquement. La période de vote s’étendait du 10 mars 2014 au 9 avril 2014. Les délégués officiels devaient envoyer par courriel leurs bulletins de vote avec leurs 3 choix à la fois au Président ainsi qu’à Mme Anny Boyard, Membre de la Commission. De cette façon, les choix de vote ont été mieux protégés. Si un Vote d’un pays a été envoyé uniquement à moi en tant que Président, j'ai transmis automatiquement ce Vote à Mme A. Boyard pour assurer l'intégrité et la sécurité du Vote. Mme Anny Boyard a été chargée de vérifier les résultats du Vote en comparant tous les votes reçus.

            Pour ce 10ème Concours nous avons suivi la nouvelle réglementation, qu'il ne soit pas possible de voter pour son propre pays. Ce changement majeur de vote a été approuvé formellement par nos délégués à la réunion de la Commission à Jakarta, le 22 juin 2012. On peut noter: pour ce 10ème  Concours que 60 pays ont participé et 42 Votes exprimés par nos délégués. Sur les 60 pays participants, 43 pays ont reçu un Vote.
 
Le résultat pour les 3 meilleures cartes-maximum créées en 2012 est le suivant :
1er Prix: autriche (66 points)
frietza riedler, 1906 painting by Gustav Klimt
Cette Carte-Maximum a été créée par Peter Riedl. La carte support est de l’Österreichische Galerie Belvedere, à Vienne.  L'oblitération Premier Jour de Vienne a une mention spéciale ‘ GUSTAV KLIMT’  et une illustration concordante (triple). Le timbre a été émis pour le 150ème anniversaire de la naissance de Gustav Klimt 1862-1918.


O NOUĂ TINEREŢE

Probabil, prima tripletă din lume...
Demnă de remarcat şi de aplaudat decizia „tânărului octogenar” ing. George Popovici – heraldica de a se reactiva în viaţa filatelică şi maximafilă! Intenţia anunţată de a colabora ca în tinereţe la revistele de specialitate este un motiv de satisfacţie pentru oricare maximafilist şi o invitaţie către toţi tinerii de „a profita” de şansa de a prelua experienţa maximafilă a colegului nostru. Fără a afecta caracterul necomercial al blogului nostru dar, cu nobila intenţie de promovare a dezvoltării colecţiilor de maxime, consemnăm un anunţ-ofertă al expertului în maximafilie:
 “După o lungă perioadă de pauză, aş fi dispus să ofer avantajos, spre achizitie celor interesaţi, din "rezervele" mele reprezentând ilustrate maxime ireproşabile calitativ, cu diverse tematici, marea majoritate străine, cu o vechime de minimum 35 de ani (mai ales perioada anilor 60-80). Principalele tematici, în afară de heraldică, ar fi: arhitectură, artă (pictură, sculptură), transporturi (inclusiv cosmos), faună, floră, folclor dar, şi altele cu piese mai puţin numeroase. În cazul în care există persoane interesate, le rog să mă contacteze pentru a-mi comunica aria de interes şi a-mi restrânge astfel aria de căutare în stoc, eu urmând apoi să trimit în limita posibilităţilor, imagini sau descrieri detaliate relevante cu ceea ce pot oferi”.
Cu alese gânduri, George Popovici

Email: gepo34@gmail.com  - mobil: 0722 308 830 sau 0740 171 010

GEORGE POPOVICI - HERALDICA, OCTOGENAR!

E trist că îmbătrânim dar, să fim veseli că trăim!
Bunul nostru prieten George Popovici - Heraldica a devenit octogenar ! Un pic...
La urările de încă multe decenii  de viaţă cu sănătate şi veselie, adăugăm "anunţul" transmis nouă de sărbătorit:14.02.20 14
SUNT UN PIC… OCTOGENAR
de George POPOVICI
În zi şi an de paişpe,-n Făurar,
Am devenit şi eu Octogenar!
Dar…
Nu-i nimc,
Sunt doar…
Un pic!
....................
La braţ merg cu Deceniul Nouă
În trei picioare, nu în două,
De parc-aş fi din nou flăcău.
Putea să fie mult mai rău!

Cum? Nu vă spun că… n-am habar.
Sunt doar… un pic… octogenar!
La mulţi ani, Maestre!
Şi când te dor încheieturile nu uita că mai există (încă) Maxim...alifie...
Sănătate cât cuprinde!

Citiţi mărturisirile octogenarului făcănd click pe linkul:

CORABIA CU CATARGELE FRÂNTE

Încă o navă din flota filateliei româneşti s-a scufundat către abisul veşniciei. Cu regrete şi durere consemnăm că bunul nostru coleg col.(r) Virgiliu MOROIANU din Constanţa a trecut la cele veşnice la data de 07 decembrie 2013. „Membru onorific” al Societăţii Române de Maximafilie „dr. Valeriu Neaga”, expozant de prestigiu şi membru de juriu cu vastă activitate şi experienţă, a fost unul dintre promotorii afirmării maximafiliei în contextul filatelic românesc şi internaţional.
Tuturor celor îndureraţi, condoleanţe!
Amintire veşnică!
Să ne reamintim de col(r) Virgiliu Moroianu recitindu-i mărturisirile la: 

URARE DE LA F.I.P.


Preşedintele de onoare al Federaţiei Internaţionale de Filatelie (F.I.P.), domnul Joseph Wolff, a transmis prin intermediul preşedintelui S.R.M.D.V.N. o felicitare cu urări de sărbători şi pentru un An Nou 2014 fericit, tuturor maximafiliştilor din România!
Mulţumindu-i, îi adresăm la rândul nostru un călduros 
"La mulţi ani" 2014!
Click pe imagini pentru a le mări dimensiunea