24 IANUARIE - ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR

Doi dintre artizanii Unirii principatelor românesti au fost subiectul numeroaselor realizãri maximafile:
Alexandru Ioan Cuza
Mihail Kogãlniceanu
Paginã dedicatã fãuritorilor Unirii, într-un exponat filatelic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu