ANALOGOFILIA – ANALOGOPHILIE


Aniversarea a 65 de ani de la desfãsurarea la Dijon a “Primului Congres International de Maximafilie” mi-a readus in atentie fenomenul numit “Analogofilie”. Iatã ce se consemna in anul 1947 in „Filatelia” - revista filatelistior din Romania avându-i ca directori pe Florin Macovei si Aurel Grozea:

Anul IV Nr.60(66) – 15 iunie 1947
„...ne-a sosit o scrisoare din partea d.lui Marian Haydzicki, vicepreşedintele Asociaţiei Internationale de Analogofilie, unul din creatorii maximafiliei.
„Analogofilia" constă în colecţionarea de cărţi poştale ilustrate timbrate cu aceleaşi timbre reprezentând subiectul cărţii poştale respective (spre exemplu o ilustrată reprezentând Arcul de Triumf din Bucureşti, timbrată cu marca de 16 plus 2 din seria Strajă Ţării Vederi).
Pentru a colecţiona în acest mod, d-1 Haydzicki a publicat o lucrare foarte interesantă intitulată „Tezele analogofiliei" din care enumerăm principiiie de bază:
1. „Ilustrata maximum" este o carte poştală ilustrată al cărei desen sau imagine este identică timbrului ce se află aplicat pe fata ilustratei şi pre­văzut cu o stampilă regulată poştală care să atingă atât timbrul cât şi| ilustrata.
2. Cartea poştală ilustrată destinată a deveni o „ilustrată maximum” nu poate în nici un caz să fie obţinută prin mărirea sau copierea desenului tim­brului  respectiv,  nici  prin   reproducerea  fotografică a  acestuia.  Ilustrata trebue să prezinte toate trăsăturile subiectului original care a servit
de model autorului timbrului şi să posede chiar mai multe detalii decât timbrul însuşi.

Anul IV Nr.61(67) – 1 iulie 1947
Publicăm în continuare conditiunile pe cară trebue să le îndeplinească o ilustrată timbrată pentru a putea face parte dintr'o colecţie .„maximum" conform tezelor analogofile ale lui Marian Haydzicki:
3. Imaginea ilustratei şi modelul timbrului aplicat pe ea trebue să fie acelaş.
4. Ilustrata nu poate fi francată decât cu un singur timbru aplicat pe fata ilustratei.
5. Obliterarea trebue făcută cu stampila poştală a localităţii unde se află subiectul reprezentat prin ilustrată şi timbru.
6. Ilustratele reprezentând un şef de guvern sau cap încoronat pot fi obliterate de orice birou postal de pe întinsul tării respective. Cele reprezentând poeţi, eroi naţionali, muzicieni, savanţi, vor fi obliterate cu stampila localităţii de naştere, moarte sau unde şi-au exercitat activitatea istorică.
7. Stampila aplicată pe ilustrata „maximum" nu poate purta altă dată decât în intervalul de timp în care a circulat timbrul cu care este francată ilustrata”.

Am constatat cã si acum termenul este uzitat in Polonia si ca urmare intreb pe cei care cunosc istoria maximafiliei, dacã analogofilia este precursor al maximafiliei, sorã sau concurentã-inamicã a acesteia? 

Un comentariu:

 1. Am găsit un punct de vedere asupra termenului de ANALOGOFILIE în revista on line a filateliştilor germani:

  http://www.ddr-spezial.de/

  Katalog Ersttagsblätter, Maximumkarten, Numisbriefe – Deutsche Demokratische Republik.
  Herausgeber: Philatelistenclub Berlin-Mitte e. V. Verfasser: Peter Tichatzky und Peter Fischer.

  « Maximumkarten werden auch als analogische Karten, das Sammeln von Maximumkarten als Maximaphilie oder Analogophilie bezeichnet. »

  Cărțile maxime sunt numite, de asemenea, cărți analogice, colecționarea de cărți maxime numindu-se Maximafilie sau Analogophilie.

  RăspundețiȘtergere