ANALOGOFILIA – ANALOGOPHILIE


Aniversarea a 65 de ani de la desfãsurarea la Dijon a “Primului Congres International de Maximafilie” mi-a readus in atentie fenomenul numit “Analogofilie”. Iatã ce se consemna in anul 1947 in „Filatelia” - revista filatelistior din Romania avându-i ca directori pe Florin Macovei si Aurel Grozea:

Anul IV Nr.60(66) – 15 iunie 1947
„...ne-a sosit o scrisoare din partea d.lui Marian Haydzicki, vicepreşedintele Asociaţiei Internationale de Analogofilie, unul din creatorii maximafiliei.
„Analogofilia" constă în colecţionarea de cărţi poştale ilustrate timbrate cu aceleaşi timbre reprezentând subiectul cărţii poştale respective (spre exemplu o ilustrată reprezentând Arcul de Triumf din Bucureşti, timbrată cu marca de 16 plus 2 din seria Strajă Ţării Vederi).
Pentru a colecţiona în acest mod, d-1 Haydzicki a publicat o lucrare foarte interesantă intitulată „Tezele analogofiliei" din care enumerăm principiiie de bază:

ANIVERSARE MAXIMAFILÃ INTERNATIONALÃIn perioada 11 la 14 septembrie 1947 s-a desfãsurat la Dijon - Franta “Primul Congres International de Maximafilie”. Aniversãm asadar, astãzi 65 de ani de la deschiderea congresului.
Organizatorii, Uniunea Maximafilã Internationalã si Asociatia Analogicã Internationalã, au asigurat un program amplu si diversificat. Pe lângã activitãtile curente ale comisiilor si ale congresului in plenul sãu, au fost organizate câteva excursii intereasante si au fost puse la dispozitia participantilor numeroase souveniruri.