20 dec. 2009

CADOU DE CRÃCIUN DE LA "PHILATELIC NEWS".


        Multumim domnului László Kállai pentru plãcuta surprizã pe care ne-a fãcut-o prin includerea in site-ul pe care-l administreazã a prezentãrii fãcute in revista FEPA pentru expozitia organizatã la Bacãu de cãtre Societatea noastrã! Cu plãcere, reproducem câteva fragmente din articolul-surprizã. 

 "Numărul 15 al revistei FEPA News (p. 82-89), editat de forul suprem al filateliștilor europeni, publică, sub semnătura lui Nicos Rangos, un amplu reportaj despre expoziția de maximafilie EXPOMAX -BACĂU 600, ce avut loc în toamna anului trecut. Textul integral poate fi lecturat pe pagina oficială FEPA (FEPA News Nº 15), în limba engleză și franceză. Autorul articolului este celebrul maximafilist Nicos Rangos , ex-președinte al comisiei de maximafilie din cadrul FIP. "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu