EVENIMENT REMARCABIL PE SCENA FILATELIEI ROMÂNEŞTI

„SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE DR. VALERIU NEAGA”

În acord cu eforturile generale ale societăţii româneşti de a se moderniza în vederea alinierii la stilul european, un grup de iniţiativă coordonat de generalul de brigadă (r) Vasile DOROŞ a creat o asociaţie filatelică, specializată în maximafilie - domeniu filatelic de tradiţie în România având simpatizanţi în toate regiunile ţării, posesori de colecţii foarte apreciate şi pe plan internaţional.
Adoptând un statut inspirat de cele ale asociaţiilor similare din Europa, asociaţia îşi propune să imprime vieţii filatelice româneşti o orientare către princiipile europe ale autonomiei în contextul colaborării internaţionale şi în special a celei europene.
Asociaţia reuneşte membri maximafilişti din diferite oraşe ale României rememorând succesele organizatorice şi competiţionale din perioada de glorie a filateliei românşti şi aduce un omagiu filateliştilor care au consolidat poziţia maximafiliei româneşti pe plan internaţional.
Utilizarea numelui celui mai mare maximafilist român, dr. Valeriu NEAGA, este o onoare oferită de membrii asociaţiei familiei sale dar, de asemenea, un motiv pentru noi de a-l omagia în acţiunile noastre viitoare.
Preambulul statutului justifică alegerea făcută după cum urmează:
„Studii şi documente existente atestă incontestabil că maximafilia a împlinit un secol de existenţă. Evenimentul cel mai important, cu semnificaţii deosebite în evoluţia mondială a maximafiliei a fost primul Congres Internaţional de Maximafilie, desfăşurat la Dijon-Franţa în anul 1947, congres la care a fost reprezentată şi Romania. Ca formă organizată a luat fiinţă în Franţa (1947) asociaţia „LES MAXIMAPHILES FRANCAIS”, prima de acest tip din lume, urmată de asociaţii similare în Belgia (1949), S.U.A. (1950) şi România (1957).
Un rol hotărâtor în crearea unui cadru organizat al maximafiliei româneşti l-a avut dr. Valeriu NEAGA, care împreună cu alţi pasionaţi filatelişti băcăuani a înfiinţat la Bacău, în anul 1957, prima „grupă de maximafilie”. Timp de 15 ani (1950 – 1965) cât dr. Valeriu NEAGA a activat ca medic la Bacău, maximafilia a făcut paşi importanţi pe plan naţional. Continuîndu-şi activitatea profesională în Bucureşti, pasionatul maximafilist dr. Valeriu NEAGA, a înfiinţat „secţia de maximafilie” în cadrul Asociaţiei Filateliştilor din România, fapt care a dus în scurt timp la crearea a zeci de grupe de maximafilie pe întreg cuprinsul ţării.
În anul 1974 Bucureştiul a găzduit Expoziţia europeană de maximafilie „EUROMAX” şi primul Simpozion Internaţional de Maximafilie. Comitetul de organizare a reuşit, graţie preşedintelui dr. Valeriu Neaga să reunească 175 expozanţi din 21 de ţări europene, din S.U.A., Argentina şi Brazilia.
Cu acest prilej a fost adoptat „Statutul Internaţional al Maximafiliei”, document care stă la baza Regulamentului special pentru aprecierea exponatelor de maximafilie al expoziţiilor F.I.P.(SERV).
Urmare a recunoaşterii cvasiunanime a personalităţii dr. Valeriu NEAGA în rândul maximafiliştilor din întreaga lume, acesta a fost ales Preşedinte al Comisiei de maximafilie a F.I.P. (1982-1988). Ca o încununare a activităţii maximafile de excepţie a dr. Valeriu NEAGA, România a avut privilegiul de a fi reprezentată de către acesta la cel mai mare eveniment filatelic de la sfârşitul mileniului trecut, Expoziţia Mondială de Filatelie „FILEX-FRANCE 99”.
Personalitate de o înaltă competenţă în activitatea profesională şi în cea de maximafilie ca hobby, dr. Valeriu NEAGA a fost un excelent organizator al manifestărilor filatelice de prestigiu, un interlocutor şi îndrumător atent al confraţilor săi, un exemplu de modestie şi dăruire totală pentru promovarea maximafiliei de calitate în plan naţional şi mondial.
In memoriam, pentru prodigioasa activitate pe tărâmul culturii prin maximafilie pe mapamond,
membrii fondatori ai asociaţiei naţionale de maximafilie înfiinţate la Bacău în anul 2007, având şi acordul membrilor familiei reputatului filatelist, decid ca asociaţia să se numească:
„SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE - DR.VALERIU NEAGA”.
Scopul asociaţiei este precizat în primele articole ale statutului care scot în evidenţă că:
Art.1. Asociaţia filatelică denumită „Societatea Română de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga” (SRMDVN) este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu durată nelimitată, constituită în conformitate cu prevederile legislaţiei române, respectiv OG 96-2000 aprobată prin Legea nr. 246/2005.
Art.2. Prevederile statutare ale „Societăţii Române de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga” sunt în concordanţă cu regulamentele F.I.P (Federaţia Internaţională de Philatelie), F.E.P.A. (Asociaţia Federaţiilor Filatelice Europene), F.F.R. (Federaţia Filatelică Română) precum şi cu statutele asociaţiilor specializate din Uniunea Europeană.
Art.3. „Societatea Română de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga”, membră a F.F.R., este continuatoarea tuturor formelor de organizare a maximafiliştilor, începând cu anul 1957 când a fost constituită la Bacău prima „Grupare de maximafilie” din România, a acţiunilor şi manifestărilor de maximafilie care au asigurat un loc de prestigiu maximafiliei româneşti pe plan internaţional în cele cinci decenii de existenţă.
Art.4. Societatea îndeplineşte cu precădere un act de cultură şi are ca scop să conducă la o mai bună cunoaştere a maximafiliei ca ramură specializată a filateliei.
Art.5. Sediul social al societăţii se află la Bacău – Romania, fapt ce reprezintă şi voinţa expresă exprimată olograf de urmaşii doctorului Valeriu Neaga.
Asociaţia cuprinde în structura sa membri fondatori, membri activi, membri onorifici, donatori şi membri de onoare dar şi membri asociaţi (organizaţii filatelice cu profil maximafil din ţară şi din străinătate) care vor să colaboreze cu SRMDVN pe bază de reciprocitate.
În prezent societatea îi cuprinde pe aproximativ toţi maximafiliştii din România care au o activitate recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
Adunarea Generală de constituire a avut loc la data de 13 octombrie 2007 la Sibiu – capitala culturală europeană 2007 – cu ocazia expoziţiei bilaterale România – Luxemburg. Adunarea a fost onorată de prezenţa Domnului Joseph WOLFF, preşedintele F.I.P. şi a Domnului Jean-Pierre MANGIN, preşedintele Academiei Mondiale de Filatelie care se aflau la Sibiu pentrru expoziţie. Aceşti doi Domni au acceptat invitaţia de a deveni membri de onoare ai „Societăţii Române de Maximafilie – dr. Valeriu Neaga”, fapt care este de bun augur pentru viitoarea noastră activitate.
Structura organizatorică este bazată pe principii moderne şi flexibile. Primul Consiliu director aprobat de Adunarea Generală de constituire este format din:
1. DOROŞ Vasile - Bacău - preşedinte
2. DANILIUC Ioan - Bucureşti - prim-vicepreşedinte
3. SEMENOV Mihai - Bacău - vicepreşedinte
4. CEUCĂ Mihai - Bacău - secretar-trezorier
5. PITEA Petru - Cluj-Napoca - membru
6. POTCOAVĂ Andrei - Craiova - membru
7. CHIRICHEŞ Coriolan - Botoşani - membru
Membrii „Societăţii Române de Maximafilie – dr. Valeriu Neaga” îşi exprimă disponibilitatea de a colabora pentru progresul MAXIMAFILIEI, «cea mai tânără si mai frumoasă fiică a filateliei».

Preşedinte fondator,
G.ral (r) Vasile DOROŞ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu