Carte despre "fiica cea tânără a filateliei"

Omul, medicul şi filatelistul dr. Ioan Daniliuc, recent, a făcut cadou literaturii de specialitate încă o lucrare de excepţie - Maximafilia în România - monografie. Autorul susţine că lucrarea sa este doar un "modest omagiu tuturor celor ce au dat pasiunii de colecţionar frumoasa strălucire a artei şi eleganta sobrietate a ştiinţei". Pe cele 80 de pagini cu ilustraţie bogată în policrimie apar cele mai importante momente ale maximafiliei româneşti şi nu numai. Sunt prezentate piese unicate, printre care TCV-uri din colecţia pionierului maximafiliei din România, Grigore Scărlătescu, ori facsimilele documentelor de epocă despre "fiica cea tânără şi frumoasă a filateliei". Lucrarea doctorului Daniliuc este prefațată de preşedintele Comisiei de Maximafilie a Federaţiei Internaţionale de Filatelie (FIP), Nicos Rangos, care îl felicită pe autor pentru modul în care prezintă "mărturii detaliate şi aprofundate a evenimentelor istorice, cu ajutorul ilustratelor maxime, însoţite de fotografii şi documente". Anny Boyard, preşedintele Maximafiliştilor din Franţa şi secretarul Comisiei de Maximafilie a FIP, a ţinut să precizeze: despre maximafilie s-au scris multe cărţi, dar niciuna nu a fost concepută ca un omagiu adus celor care au contribuit la transformarea acestei specializări filatelice, într-una din cele mai cunoscute ramuri ale sale. Lucrarea dr. Ioan Daniliuc acoperă această lacună, evocând marile nume ale filateliei internaţionale care şi-au pus amprenta pe istoria maximafiliei.
Numele doctorului Daniliuc se regăseşte în cataloagele şi documentele majorităţii manifestărilor filatelice din ultimii 30 de ani - spune editorul despre (maxima)filatelistul Ioan Daniliuc.
Lucrarea a apărut la Editura AXA din Botoşani.

Notă: material preluat din blogul domnului Kállai László.
LA ÎNTOARCEREA DIN ROMÂNIA

Tuturor prietenilor din România...
Ne-am întors cu sufletul plin de amintiri de neuitat. Ajunşi la Paris vă scriu cu multe emoţii aceste rânduri. Mulţumim stimatului nostru prieten, generalul(r) Vasile Doroş, pentru invitaţia de a face parte din juriul acestei mari expoziţii « EXPOMAX BACĂU 600 ». Mulţumirile noastre se îndreaptă şi spre domnul Romeo Stavarache, primarul oraşului Bacău şi domnul Leonard Paşcanu, preşedintele Federaţiei Române de Filatelie, care au patronat acest eveniment, mulţumiri aduse de asemenea şi organizatorilor şi sponsorilor care au susţinut această manifestare de promovare a maximafiliei, disciplină culturală a filateliei.
Ne-am dat seama pe parcursul acestei primiri impresionante şi călduroase oferite de către autorităţile şi personalităţile oraşelor Bacău, Oneşti şi Slănic Moldova de respectul pe care voi, prietenii români, îl purtaţi Franţei. De aceea noi ne-am simţit onoraţi să fim ambasadorii ţării noastre şi să vă cunoaştem în mod direct. Vă mulţumim din suflet şi vă facem părtaşi sentimentelor noastre profunde de fraternitate reciprocă. Am fost impresionaţi de copiii minunaţi care ne-au întâmpinat în primării şi muzee, biserici şi centre culturale, precum şi de toate noutăţile şi surprizele minunate oferite. Ţinem să mulţumim în mod special pentru toate acestea.
Nu găsim cuvinte potrivite pentru a exprima capacitatea pe care o probează România de a privi spre viitor, conservând în acelaşi timp tradiţiile.
Vom continua să ducem pe mai departe aceste relaţii culturale care s-au înrădăcinat adânc între noi şi care se oglindesc în prietenia noastră, iar noi vom da mărturie în Franţa de faptul că România şi-a regăsit locul în sânul Europei.
Nu ne mai dorim altceva decât să revenim în România pentru a ne bucura din nou de această prietenie călduroasă.
Mii de mulţumiri tuturor, însoţite de cele mai bune urări.
Anny BOYARD
Preşedinte al „Les Maximaphiles Fran
çais”
Secretară a Comisiei FIP de Maximafilie

EVENIMENT REMARCABIL PE SCENA FILATELIEI ROMÂNEŞTI

„SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE DR. VALERIU NEAGA”

În acord cu eforturile generale ale societăţii româneşti de a se moderniza în vederea alinierii la stilul european, un grup de iniţiativă coordonat de generalul de brigadă (r) Vasile DOROŞ a creat o asociaţie filatelică, specializată în maximafilie - domeniu filatelic de tradiţie în România având simpatizanţi în toate regiunile ţării, posesori de colecţii foarte apreciate şi pe plan internaţional.
Adoptând un statut inspirat de cele ale asociaţiilor similare din Europa, asociaţia îşi propune să imprime vieţii filatelice româneşti o orientare către princiipile europe ale autonomiei în contextul colaborării internaţionale şi în special a celei europene.
Asociaţia reuneşte membri maximafilişti din diferite oraşe ale României rememorând succesele organizatorice şi competiţionale din perioada de glorie a filateliei românşti şi aduce un omagiu filateliştilor care au consolidat poziţia maximafiliei româneşti pe plan internaţional.
Utilizarea numelui celui mai mare maximafilist român, dr. Valeriu NEAGA, este o onoare oferită de membrii asociaţiei familiei sale dar, de asemenea, un motiv pentru noi de a-l omagia în acţiunile noastre viitoare.
Preambulul statutului justifică alegerea făcută după cum urmează:
„Studii şi documente existente atestă incontestabil că maximafilia a împlinit un secol de existenţă. Evenimentul cel mai important, cu semnificaţii deosebite în evoluţia mondială a maximafiliei a fost primul Congres Internaţional de Maximafilie, desfăşurat la Dijon-Franţa în anul 1947, congres la care a fost reprezentată şi Romania. Ca formă organizată a luat fiinţă în Franţa (1947) asociaţia „LES MAXIMAPHILES FRANCAIS”, prima de acest tip din lume, urmată de asociaţii similare în Belgia (1949), S.U.A. (1950) şi România (1957).
Un rol hotărâtor în crearea unui cadru organizat al maximafiliei româneşti l-a avut dr. Valeriu NEAGA, care împreună cu alţi pasionaţi filatelişti băcăuani a înfiinţat la Bacău, în anul 1957, prima „grupă de maximafilie”. Timp de 15 ani (1950 – 1965) cât dr. Valeriu NEAGA a activat ca medic la Bacău, maximafilia a făcut paşi importanţi pe plan naţional. Continuîndu-şi activitatea profesională în Bucureşti, pasionatul maximafilist dr. Valeriu NEAGA, a înfiinţat „secţia de maximafilie” în cadrul Asociaţiei Filateliştilor din România, fapt care a dus în scurt timp la crearea a zeci de grupe de maximafilie pe întreg cuprinsul ţării.
În anul 1974 Bucureştiul a găzduit Expoziţia europeană de maximafilie „EUROMAX” şi primul Simpozion Internaţional de Maximafilie. Comitetul de organizare a reuşit, graţie preşedintelui dr. Valeriu Neaga să reunească 175 expozanţi din 21 de ţări europene, din S.U.A., Argentina şi Brazilia.
Cu acest prilej a fost adoptat „Statutul Internaţional al Maximafiliei”, document care stă la baza Regulamentului special pentru aprecierea exponatelor de maximafilie al expoziţiilor F.I.P.(SERV).
Urmare a recunoaşterii cvasiunanime a personalităţii dr. Valeriu NEAGA în rândul maximafiliştilor din întreaga lume, acesta a fost ales Preşedinte al Comisiei de maximafilie a F.I.P. (1982-1988). Ca o încununare a activităţii maximafile de excepţie a dr. Valeriu NEAGA, România a avut privilegiul de a fi reprezentată de către acesta la cel mai mare eveniment filatelic de la sfârşitul mileniului trecut, Expoziţia Mondială de Filatelie „FILEX-FRANCE 99”.
Personalitate de o înaltă competenţă în activitatea profesională şi în cea de maximafilie ca hobby, dr. Valeriu NEAGA a fost un excelent organizator al manifestărilor filatelice de prestigiu, un interlocutor şi îndrumător atent al confraţilor săi, un exemplu de modestie şi dăruire totală pentru promovarea maximafiliei de calitate în plan naţional şi mondial.
In memoriam, pentru prodigioasa activitate pe tărâmul culturii prin maximafilie pe mapamond,
membrii fondatori ai asociaţiei naţionale de maximafilie înfiinţate la Bacău în anul 2007, având şi acordul membrilor familiei reputatului filatelist, decid ca asociaţia să se numească:
„SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE - DR.VALERIU NEAGA”.
Scopul asociaţiei este precizat în primele articole ale statutului care scot în evidenţă că:
Art.1. Asociaţia filatelică denumită „Societatea Română de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga” (SRMDVN) este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu durată nelimitată, constituită în conformitate cu prevederile legislaţiei române, respectiv OG 96-2000 aprobată prin Legea nr. 246/2005.
Art.2. Prevederile statutare ale „Societăţii Române de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga” sunt în concordanţă cu regulamentele F.I.P (Federaţia Internaţională de Philatelie), F.E.P.A. (Asociaţia Federaţiilor Filatelice Europene), F.F.R. (Federaţia Filatelică Română) precum şi cu statutele asociaţiilor specializate din Uniunea Europeană.
Art.3. „Societatea Română de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga”, membră a F.F.R., este continuatoarea tuturor formelor de organizare a maximafiliştilor, începând cu anul 1957 când a fost constituită la Bacău prima „Grupare de maximafilie” din România, a acţiunilor şi manifestărilor de maximafilie care au asigurat un loc de prestigiu maximafiliei româneşti pe plan internaţional în cele cinci decenii de existenţă.
Art.4. Societatea îndeplineşte cu precădere un act de cultură şi are ca scop să conducă la o mai bună cunoaştere a maximafiliei ca ramură specializată a filateliei.
Art.5. Sediul social al societăţii se află la Bacău – Romania, fapt ce reprezintă şi voinţa expresă exprimată olograf de urmaşii doctorului Valeriu Neaga.
Asociaţia cuprinde în structura sa membri fondatori, membri activi, membri onorifici, donatori şi membri de onoare dar şi membri asociaţi (organizaţii filatelice cu profil maximafil din ţară şi din străinătate) care vor să colaboreze cu SRMDVN pe bază de reciprocitate.
În prezent societatea îi cuprinde pe aproximativ toţi maximafiliştii din România care au o activitate recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
Adunarea Generală de constituire a avut loc la data de 13 octombrie 2007 la Sibiu – capitala culturală europeană 2007 – cu ocazia expoziţiei bilaterale România – Luxemburg. Adunarea a fost onorată de prezenţa Domnului Joseph WOLFF, preşedintele F.I.P. şi a Domnului Jean-Pierre MANGIN, preşedintele Academiei Mondiale de Filatelie care se aflau la Sibiu pentrru expoziţie. Aceşti doi Domni au acceptat invitaţia de a deveni membri de onoare ai „Societăţii Române de Maximafilie – dr. Valeriu Neaga”, fapt care este de bun augur pentru viitoarea noastră activitate.
Structura organizatorică este bazată pe principii moderne şi flexibile. Primul Consiliu director aprobat de Adunarea Generală de constituire este format din:
1. DOROŞ Vasile - Bacău - preşedinte
2. DANILIUC Ioan - Bucureşti - prim-vicepreşedinte
3. SEMENOV Mihai - Bacău - vicepreşedinte
4. CEUCĂ Mihai - Bacău - secretar-trezorier
5. PITEA Petru - Cluj-Napoca - membru
6. POTCOAVĂ Andrei - Craiova - membru
7. CHIRICHEŞ Coriolan - Botoşani - membru
Membrii „Societăţii Române de Maximafilie – dr. Valeriu Neaga” îşi exprimă disponibilitatea de a colabora pentru progresul MAXIMAFILIEI, «cea mai tânără si mai frumoasă fiică a filateliei».

Preşedinte fondator,
G.ral (r) Vasile DOROŞ

Discursul presedintelui SRMDVN la sedinta Comisiei de maximafilie a Federatiei Filatelice Romane


Stimate Domnule presedinte JosephWolff
Stimate Domnule presedinte Nicos Rango
Stimată Doamnă secretară Anny Boyard
Doamnelor şi Domnilor, stimati colegi.
Publicare postare

Este o plăcere deosebită pentru mine să vă transmit Dumneavoastră urarea de bun venit în România şi salutul codial din partea Federaţiei Filatelice Române, a Comisiei de maximafilie a FFR şi a Societăţii Române de Maximafilie „Dr.Valeriu Neaga”.

Pentru noi maximafilistii români astăzi este o zi cu semnificaţii deosebite pentru că, tot aici la Bucureşti, în urmă cu 34 ani, în 1974, a avut loc Primul Simpozion Internaţional de Maximafilie, ocazionat de Expoziţia Europeană de Maximafilie „EUROMAX”, simpozion în care s-au luat decizii importante în ce priveşte maximafilia, valabile şi în zilele noastre.
Atunci meritul acelei întâlniri a aparţinut celui care a fost eminentul maximafilist român, Dr.Valeriu Neaga şi generaţiei sale din filatelia mondială, astăzi meritul aparţine organizatorilor Expoziţiei „EFIRO 2008”, inclusiv Dv. Doamnelor şi Domnilor prezenţi la această sesiune a Comisiei de Maximafilie a FIP.
Majoritatea dintre Dv. cunoaşteti foarte bine că maximafilia românească a avut o mare perioadă de glorie, a avut o generaţie de aur cu maximafilişti de mare reputaţie, dar nu voi însista asupra acestui aspect. După Dr. Valeriu Neaga, cel care a condus destinele maximafiliei româneşti a fost domnul Dr.Ioan Daniliuc.
Cred că cea mai importantă realizare pentru noi o constituie înfiinţarea, în 2007, a ”Societăţii Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” cu sediul la Bacău, oraşul în care locuiesc, Societate al cărui presedinte fondator sunt. Este de notorietate faptul că România a fost a patra ţară din lume în care a luat fiinţă, în 1957, prima formă organizată a maximafiliei, graţie Dr.Valeriu Neaga, şi aceasta tot la Bacău, după Franţa în 1944, Belgia în 1949 şi Statele Unite în 1950.
Am intrat prin aceasta în familia asociaţiilor de maximafilie din Europa. Societatea noastră are ca membri pe cei mai valoroşi maximafilişti români. Consider că este o datorie morală să mulţumesc şi în aceste împrejurări, în numele Consiliului director al Societăţii noastre, domnului Joseph Wolff, preşedinte al FIP şi domnului Jean Pierre Mangin, preşedinte al Academiei Mondiale de Filatelie, pentru faptul că au acceptat, chiar cu ocazia constituirii, să devină „MEMBRI de ONOARE” ai Societăţii Române de Maximafilie ”Dr.Valeriu Neaga”.
În aceeaşi măsură consider o datorie de onoare să mulţumesc distinsei Doamne Anny Boyard şi domnului Nicos Rangos pentru ataşamentul permanent pe care l-au manifestat faţă de maximafilia românească. Toate aceste manifestări de simpatie constituie pentru noi un factor mobilizator.
În ce mă priveste, am fost desemnat de către conducerea Federaţiei Filatelice Române ca preşedinte al Comisiei de maximafilie, la 28 decembrie 2007, ceea ce a însemnat o mare onoare pentru mine dar, în acelaşi timp şi angajarea mea într-un efort sporit de muncă în planul relaţional cu Federaţia, cu membrii societăţii de maximafilie, cu cu mass-media, cu autorităţile şi înstituţiile de cultură locale, fără de care popularizarea maximafiliei şi activitatea expoziţională nu este posibilă şi nu în ultimul rând cu promovarea relaţiilor de colaborare cu unele asociaţii de maximafilie din Europa.
Reprezint în acest plen maximafiliştii români, însăşi Federaţia Filatelică Română. Prin urmare aş dori să vă fac cunoscut faptul că în cursul anului 2007 maximafilişti români au participat cu 12 colecîii la 5 expoziţii internaţionale: bilaterala România –Luxembourg, la Sibiu, Challenge-ul European de Maximaphilie la Macon- Franţa, Balkanfila la Istanbul, UNESCO-Paris şi expoziţia mondială de la Saint Petersbourg. Medaliile obţinute au fost de la Argint la Vermeil Mare.

Aş vrea să fac cunoscut faptul că în România au apărut între 2002 şi 2008 patru mari lucrări dedicate în întregime maximafiliei ( autori: Dr.Pitea, Vasile Doroş şi două Dr.Daniliuc), care jalonează în mod decisiv drumul de urmat în maximafilia românească. Noi, maximafilişti români acordăm o înaltă preţuire lucrării „ Un secol de maximafilie”, aparută în anul 2001, în Franţa, ca urmare a pasiuni şi a efortului unui grup de eminenţi maximafilişti francezi .
Este evident că maximafilia românească are încă multe de făcut. Fără a intra în detalii, ne procupă dezvoltarea în dimensiune şi conţinut a Societăţii de maximafilie nou create; creşterea numărului şi a calităţii ilustratelor maxime, printr-un dialog constructiv cu Societatea comercială „Romfilatelia”, singurul emitent de C.M. prima zi din România; ridicarea nivelului de calitate a colecţiilor noastre de maximafilie; participarea unui număr mai mare de colecţii de maximafilie la expoziţiile mondiale cu sprijinul FFR care, manifestă deschidere faţă de această ramură a filateliei; editarea unui buletin informativ propriu, etc.
Domnul preşedinte Josepf Wolff afirma în 2007, la Timişoara-România că, citez: „Filatelia este o artă”. Cu permisiunea Dv. aş adăuga faptul că „maximafilia este fiica cea mai tânără dar şi cea mai frumoasă a filateliei”. Să nu lăsăm stimati colegi de breaslă ca Ea să rămână „ fiica cea mai săracă, a filateliei”, mai săracă pentru că nu i se acordă spaţiul bine meritat în expoziţiile mondiale, pentru că i se atribuie de multe ori medalii aflate în partea inferioară a palmaresului, nefiind întotdeauna judecată prin ea însăşi, ci în comparaţie cu, colecţii tradiţionale, pentru că este uneori privită de la înălţimea unor asa-zişi „lorzi ai filateliei traditionale” cu rezerve sau chiar cu o anumită ironie. Numai cu timbre „one penny” nu se poate susţine în zilele noastre un fenomen filatelic pe plan mondial. Lumea de astăzi se îndreaptă tot mai mult spre turism, spre cultură şi civilizaţia popoarelor, spre artele vizuale. Să-i oferim lumii ceea ce işi doreşte: impactul vizual, cultural şi emoţional al maximafiliei.
Doamnelor şi Domnilor,
din raportul Comisiei de Maximafilie a FIP, pe care îl consider a fi analitic şi cuprinzător, am reţinut grija, competenţa şi responsabilitatea raportorilor pentru prezentul dar mai ales pentru viitorul maximafiliei la nivel mondial. Raportul prezintă deziderate şi peocupări la care maximafiliştii români se alătură cu următoarele propuneri:

 1. acordarea unui mai mare spaţiu pentru colecţiile de maximafilie în expoziţiile internaţionale şi mondiale;
 1. organizarea unui număr mai mare de expoziţii de maximafilie continentale de genul Maxi France şi Callenge Europeen a Macon;
 2. invitarea la expoziţiile naţionale chiar interregionale a unor colecţionari cu exponate de maximafilie din alte ţări, pentu a fi cunoscute unui public mai larg nu numai celui ce vizitează expoziţiile mondiale;
 3. în plan intern, să ne ducem noi colecţiile de maximafilie în locaţiile în care se adună public
pentru diverse alte activităţi. Să mergem deci, noi spre public;
 1. jurizarea colecţiilor de maximafilie în expozitiile cu tematică generală de către membri de juriu specializaţi;
 2. juriile expoziţiilor mondiale să consemneze în esenţă observaţiile critice asupra colecţiilor jurizate pentru ca expozantul să ştie ce trebuie să corecteze. Menţionarea doar a punctajului obţinut nu este suficientă;
 3. continuarea oricăror demersuri prin FEPA, FIP, UPU, etc. petru a convinge Marea Britanie să urmeze regulile FIP în realizarea de cărţi maxime. Ar însemna o îmbogăţire a patrimoniului maximafil în lume.
În sensul propunerilor mai sus expuse, noi vă vom trimite învitaţii pentru a participa cu colectii de maximafilie la EXPOMAX BACAU 600, expozitie natională cu participare înternatională, organizată în orasul meu, în perioada 03-09 octombrie 2008.
Dacă am depăşit un anumit timp în expunerea mea, Dv. veţi înţelege cu siguranţă că am beneficiat de ocazia de a mă afla într-o asemenea sesiune de prestigiu, în ţara mea.

Sper că aţi petrecut zile frumoase la Bucureşti şi că aţi văzut lucruri interesante care v-au încântat. Eu vă urez acum să aveti în continuare un sejur agreabil.

Bucureşti, 26.06.2008

Raport al Comisiei de maximafilie a FFR cãtre Federatia Internationalã de Filatelie (F.I.P.)

Cher Monsieur,

Nicos RANGOS

Réponse: Rapport concernant l’activité de la maximaphilie en Roumanie en 2007.

 1. La Société Commerciale “Romfilatelia” a réalisé un nombre de 44 C.M. officielles après 14 séries de timbres;
 2. à 6 expositions départementales ou interrégionales (1 jeunesse) et à l’exposition EFIRO 2007 Bucarest avec 5 collections;
 3. on a participé à 5 expositions internationales: l’exposition mondiale SAINT-PETERSBOURG, la bilatérale ROMANIA-LUXEMBOURG (Sibiu), Phil-à-MÂCON (France), BALKANFILA XIV Istanbul et UNESCO-Paris, totalisant 12 collections / 5 cadres. Médailles de la A à G.V.
 4. Symposium (colloque) de maximaphilie à Sibiu – Roumanie.
 5. 4 grands articles dans la révue “FILATELIA” de F.F.R. et 3 autres dans la révue “ROMFILATELIA” consacrés exclusivement à la maximaphilie;
 6. Non
 7. Le commencement ou la continuation de toutes les démarches par l’intermédiaire de FEPA, FIP, UPU, etc. pour convaincre l’Administration Postale de la Grande-Bretagne et des certains pays d’expression anglophones de pour-suivre les règles de FIP dans la réalisation des C.M.; ce serait un enrichissement du patrimoine mondial de la maximaphilie (les États-Unis, l’Australie et le Canada suivent déjà ces règles.)
 8. On considère la constitution de la “Société Roumaine de Maximaphilie – dr. Valeriu Neaga”, largement explicitée en anexes en français, la réalisation la plus importante de la maximaphilie roumaine de l’année 2007 (et non seulement).
 9. La Société se propose d’avoir une étroite liaison avec la Commission de Maximaphilie de FIP par l’intemédiaire de la Commission de FFR dans le but du développement et de l’affirmation de cette branche de la philatélie.

Cordialement,

Président

Général de Brigade (r) Vasile DOROS

CONSILIUL DIRECTOR DE LA FONDARE 2007

COMPONENŢA ORGANELOR DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

„SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE DR.VALERIU NEAGA”

CONSILIUL DIRECTOR

1. preşedinte, general(r) DOROŞ Vasile - Bacău

2. prim-vicepreşedinte, dr. DANILIUC Ioan - Bucureşti

3. vicepreşedinte, prof. SEMENOV Mihai - Bacău

4. secretar-trezorier, ing. CEUCĂ Mihai - Bacău

5. membru, dr. PITEA Petru – Cluj-Napoca

6. membru, ing. POTCOAVĂ Andrei - Craiova

7. membru, ing. CHIRICHEŞ Coriolan - Botoşani

CENZORUL ASOCIATIEI

ec.ONOFREI Virginia Lidia - Bacău

Statutul asociatiei filatelice SRMDVN

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE „Dr. VALERIU NEAGA”

STATUT

CAPITOLUL I

CONSTITUIRE ŞI SCOP

Art.1. Asociaţia filatelică denumită „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE DR. VALERIU NEAGA” este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu durată nelimitată, constituită în conformitate cu prevederile legislaţiei române, respectiv OG 96-2000 aprobată prin Legea nr. 246/2005.

Art.2. Prevederile statutare ale „Societăţii Române de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga” sunt în concordanţă cu regulamentele F.I.P (Federaţia Internaţională de Philatelie), F.E.P.A. (Asociaţia Federaţiilor Filatelice Europene), F.F.R. (Federaţia Filatelică Română) precum şi cu statutele asociaţiilor specializate din Uniunea Europeană.

Art.3. „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE DR. VALERIU NEAGA”, membră a F.F.R., este continuatoarea tuturor formelor de organizare a maximafiliştilor, începând cu anul 1957 când a fost constituită la Bacău prima „Grupare de maximafilie” din România, a acţiunilor şi manifestărilor de maximafilie care au asigurat un loc de prestigiu maximafiliei româneşti pe plan internaţional în cele cinci decenii de existenţă.

Art.4. Societatea îndeplineşte cu precădere un act de cultură şi are ca scop să conducă la o mai bună cunoaştere a maximafiliei ca ramură specializată a filateliei având ca obiective dezvoltarea ei prin:

4.1 promovarea la nivel naţional a oricărui aspect legat de maximafilie;

4.2 demonstrarea gradului de dezvoltare a maximafiliei în toate formele sale;

4.3 gruparea colecţionarilor şi realizatorilor de ilustrate maxime, a specialiştilor şi a jurnaliştilor din domeniu, şi asigurarea unui cadru în care aceştia să se întâlnească într-o atmosferă amicală;

4.4 promovarea schimbului la nivel naţional şi internaţional de cărţi maxime;

4.5 stimularea interesului maximafiliştilor pentru competiţiile naţionale şi internaţionale;

4.6 demonstrarea pentru publicul general şi pentru cel tânăr în special, a valorilor culturale şi educaţionale a maximafiliei ca ramură a filateliei şi a atractivităţii acesteea ca hobby;

4.7 punerea la dispoziţia membrilor societăţii a oricăror publicaţii şi materiale disponibile care privesc maximafilia;

4.8 informarea membrilor printr-un Buletin de legătură şi participarea acestora la elaborarea de articole şi studii privind maximafilia;

4.9 sprijinirea maximafiliştilor debutanţi;

4.10 organizarea de manifestări cultural-filatelice specializate, utile scopului propus;

4.11 conjugarea eforturilor cu F.F.R. în preocuparea comună de a se dezvolta şi diversifica relaţiile cu Poşta Română şi Romfilatelia în scopul realizării de ilustrate maxime „Prima zi a emisiunii” competitive în spaţiul maximafil internaţional;

4.12 propunerea către F.F.R. a candidaţilor pentru Comisia de Maximafilie a acesteia şi a reprezentantului României în Comisia de Maximafilie a F.I.P.

4.13 punerea la dispoziţia F.F.R. a unui aviz consultativ cu privire la calitatea exponatelor de maximafilie propozabile pentru participarea la expoziţiile internaţionale şi mondiale;

Art.5. Sediul social al societăţii se află la Bacău, str. N. Bălcescu 12-C-10 cod poştal 600051 fapt ce reprezintă şi voinţa expresă exprimată olograf de urmaşii doctorului Valeriu Neaga.

Art.6. Discuţiile şi scrierile politice, religioase sau filozofice precum şi aspiraţiile de ordin economic sunt interzise.

Art.7. Resursele patrimoniale al societăţii se constituie din:

7.1 taxa de înscriere;

7.2 cotizaţia anuală a membrilor;

7.3 dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

7.4 donaţii, sponsorizări sau legate;

7.5 alte venituri prevăzute de lege.

Art.8. Societatea are emblemă, ştampilă şi insignă proprie.

CAPITOLUL II

STRUCTURA SOCIETĂŢII

Art.9. „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE - DR. VALERIU NEAGA” se compune din:

9.1 Membri fondatori – sunt membri cu o reputaţie maximafilă care au participat activ la constituirea societăţii. Ei sunt consideraţi şi „membri activi”;

9.2 Membri activi – sunt cei care recunosc şi aderă la prezentul statut angajându-se să plătească în mod regulat o cotizaţie anuală. Elevii şi studenţii nu plătesc cotizaţie.

Membrii fondatori şi cei activi au dreptul să beneficieze de serviciile pe care societatea le pune la dispoziţia membrilor săi.

9.3 Membri onorifici – sunt numiţi din rândul celor care au ocupat diferite funcţii de conducere şi au adus servicii meritorii în structura maximafiliei. Aceştia nu plătesc cotizaţie şi nu au drept de vot

Titlul de membru onorific se acordă de către Consiliul director.

9.4 Membri donatori – sunt persoanele fizice sau juridice care susţin societatea prin donaţii unice sau repetate şi care acţionează în sensul prevederilor art.4.

9.5 Membri asociaţi – sunt organizaţii filatelice cu profil maximafil din ţară şi străinătate care şi-au exprimat dorinţa de a colabora cu „Societatea Română de Maximafilie dr. Valeriu Neaga” pe bază de reciprocitate. Membrii asociaţi nu au regimul juridic al membrilor activi.

9.6 Membri de onoare – sunt personalităţi din viaţa publică internă şi internaţională care, aparţinând sau nu societăţii, au adus servicii excepţionale şi au contribuit la progresul societăţii şi al maximafiliei. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie şi nu au drept de vot. Titlul de „Membru de onoare” se acordă de către Consiliul director.

Art.10. Pentru a dobândi calitatea de membru al societăţii solicitantul trebuie:

10.1 să fie recomandat de către doi membri fondatori sau activi

10.2 să completeze un formular de adeziune; pentru elevi, acest formular trebuie să fie semnat de

către reprezentantul legal.

10.3 să se conformeze prevederilor Statutului şi ale Regulamentului interior;

10.4 să fie aprobat de Consiliul director care, în cazul refuzului, nu trebuie să-l justifice.

10.5 să plătească taxa de înscriere şi anticipat prima cotizaţie anuală, stabilite;

Art.11. Consiliul director va înştiinţa în scris pe toţi membrii săi despre cererea de adeziune a unui nou membru în Societate. Neexprimarea acordului în termen de 15 zile de către membrul înştiinţat se consideră accept al cererii depuse.

Art.12. Calitatea de membru al Societăţii se pierde prin;

12.1 deces

12.2 demisie trimisă Consiliului director prin scrisoare recomandată

12.3 radiere hotărâtă de către Consiliul director pentru:

12.3.1 neplata cotizaţiei anuale timp de doi ani consecutivi

12.3.2 motive grave care afectează imaginea Societăţii ori a membrilor ei

12.3.3 acţiuni contrare scopurilor Societăţii

Art.13. In situaţiile prevăzute la pct. 12.3.2 şi 12.3.3 din art.12 membrul exclus va fi solicitat în prealabil să furnizeze explicaţii Consiliului director

Art.14. Pierderea calităţii de membru nu dă dreptul la restituirea cotizaţiei.

Art.15. Cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale sunt stabilite de Consiliul director care le va supune spre ratificare Adunării generale. Cotizaţiile membrilor sunt folosite pentru asigurarea bunei activităţi a societăţii.

Art.16. Cotizaţiile trebuie achitate înaintea adunării generale ordinare stabilite sau cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.

Art.17. Orice litigiu de natură filatelică între membrii societăţii va fi supus Consiliului director pentru a fi analizat şi a se decide.

CAPITOLUL III

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art.18. Fiecare membru are drept de vot în Adunarea generală din momentul în care şi-a plătit cotizaţia.

Art.19. Fiecare membru poate să facă propuneri pentru Adunarea generală sau pentru şedinţele de lucru ale Consiliului director;

Art.20. Obligaţii:

20.1 Fiecare membru are obligaţia să respecte şi să aplice hotărârile Adunării generale şi deciziile Consiliului director;

20.2 Fiecare membru are obligaţia de a apăra chiar şi în public, interesele societăţii.

CAPITOLUL IV

REPREZENTARE, ADMINISTRARE ŞI FUNCŢIONARE.

Art.21. Organele de conducere ale societăţii sunt:

21.1 adunarea generală

21.2 Consiliul director

21.3 cenzor sau, după caz, comisia de cenzori

Art.22. Adunarea generală este organul de conducere şi cuprinde membrii activi şi onorifici care au achitat cotizaţia la zi.

Art.23. Competenţa adunării generale cuprinde:

23.1 stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

23.2 aprobarea raportului de activitate al Consiliului director şi al diferitelor comisii de lucru

23.3 aprobarea raportului cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori

23.4 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

23.5 aprobarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale

23.6 discutarea şi decizia asupra moţiunilor şi propunerilor primite

23.7 alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;

23.8 alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

23.9 autorizarea adeziunii sau retragerii societăţii dintr-o uniune , un grup sau o federaţie;

23.10 modificarea actului constitutiv, a statutului şi schimbarea sediului social;

23.11 dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase

după lichidare;

23.12 orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art.24. Adunarea generală este: ordinară şi extraordinară;

Art.25. (1)Adunarea generală ordinară se reuneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea preşedintelui, de preferat cu ocazia unor manifestări filatelice naţionale sau regionale. Ea poate, de asemenea, să fie convocată la cererea Consiliului director sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din membrii săi. Convocările, însoţite de ordinea de zi, sunt trimise în scris tuturor membrilor societăţii cu cel puţin şase săptămâni înainte de data fixată pentru adunarea generală.

(2)Moţiunile sau propunerile vor fi adresate în scris Consiliului director cu cel puţin trei săptămâni înainte de data adunării generale.

(3)Membrii de onoare pot fi invitaţi să participe la lucrările adunării generale ordinare fără a avea drept de vot deliberativ.

Art.26. (1) Fiecare adunarea generală ordinară trebuie să aibă un cvorum de cel puţin jumătate plus unu din membrii activi şi onorifici.

(2) Toate deliberările adunării generale sunt luate prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(3) Votul secret va fi acceptat de drept dacă este cerut de cel puţin jumătate din membrii prezenţi.

(4) În caz de egalitate de voturi, cel al preşedintelui este decisiv.

Art.27. (1) Membrii care nu pot participa la adunarea generală pot fi reprezentaţi prin procură.

(2) Un membru prezent nu poate deţine mai mult de trei procuri.

(3) Votul prin corespondenţă, în cunoştinţă de cauză, este de asemenea valabil exprimat.

Art.28. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii societăţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art.29. Secretarul general va întocmi un raport scris după fiecare adunarea generală, care va fi semnat de preşedinte şi secretarul-trezorier şi va fi comunicat membrilor societăţii cel mai târziu după două luni de la adunarea generală.

Art.30. Adunarea generală extraordinară se convoacă numai pentru a decide asupra competenţelor prevăzute în art.23 pct 23.10 şi 23.11

Art.31. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.

(2) În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:

31.1 prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor societăţii;

31.2 încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii;

31.3 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art.32. Consiliul director se compune din şapte până la nouă membri, având la constituirea societăţii:

- preşedinte

- prim-vicepresedinte

- vicepreşedinte

- secretar general-trezorier

- trei membri

Art.33. Societatea are un „preşedinte fondator” şi un „preşedinte onorific”. Ei se bucură de această calitate din momentul constituirii societăţii. Mandatul lor este nelimitat şi vor face parte de drept, din orice Consiliu director nou ales.

Art.34. (1) Adunarea generală alege prin vot secret preşedintele Consiliului director.

(2) Acesta supune apoi aprobării lista candidaţilor pentru membrii Consiliului director, cuprinzând mai multe candidaturi, asupra cărora adunarea generală se va pronunţa de asemenea prin vot secret.

(3) Consiliului director va fi obligatoriu ales din rândul membrilor activi ai societăţii. Ei trebuie să fie majori şi să se bucure de deplinătatea exerciţiului drepturilor lor civice.

Art. 35. (1) Candidaturile pentru Consiliul director, formulate în scris de cei în cauză se transmit cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale.

(2) În cadrul acesteia nu se mai primesc propuneri de candidaturi.

(3) Candidaturile se înregistrează la secretarul-trezorier al societăţii, care întocmeşte buletinele de vot în vederea alegerilor.

(4) Candidaţii vor fi înscrişi în ordinea primirii cererilor.

Art.36. Consiliul director este reprezentat juridic şi public de către preşedinte sau un vicepreşedinte special delegat.

Art.37. Consiliul director este ales pentru o perioadă de patru ani. Membrii săi sunt reeligibili.

Art.38. (1) Deciziile Consiliului director sunt luate cu majoritate simplă de voturi.

(2) In caz de egalitate, votul preşedintelui este hotărâtor.

(3) Prezenţa a jumătate dintre membrii Consiliului director este necesară pentru validarea deliberărilor.

Art.39. Consiliul director decide asupra a tot ce nu este prevăzut în prezentul statut.

Art.40. Consiliul director se întruneşte, în principiu, trimestrial şi ori de câte ori este convocat de preşedinte, de vicepreşedintele desemnat în caz de impediment al preşedintelui sau de către majoritatea simplă din membrii săi.

Art.41. Consiliul director se poate întruni, delibera şi decide legal în orice localitate din România, aleasă de preşedinte, de obicei în localităţile care sunt gazda unor manifestări filatelice deosebite.

Art.42. Când un membru al Consiliului director demisionează, Consiliul poate să numească un membru care va asigura atribuţiunile membrului demisionar până la viitoarea adunare generală.

Art.43. Membrii Consiliului director îşi asumă funcţiile în mod benevol, fără remunerare şi sunt responsabili de execuţia mandatelor. Cheltuielile angajate în interesul societăţii le sunt rambursate, pe bază de justificare cu documente fiscale, după acordul preşedintelui.

Art.44. Consiliul director este investit cu puteri depline pentru a gira şi administra interesele şi activităţile societăţii. El poate să acorde delegări de putere unora dintre membrii săi. El decide constituirea unor comisii permanente sau temporare însărcinate cu studiul sau instrumentarea unor probleme de competenţa lor.

Art.45. Orice membru al Consiliului director care, fără o motivaţie întemeiată, nu a participat ori nu şi-a exprimat în scris punctul de vedere cu privire la ordinea de zi a trei întruniri consecutive ale Consiliului director, va fi considerat demisionar, postul său devenind vacant. El nu va putea candida la alegerile din viitoarea legislatură.

Art.46. Secretarul - trezorier al societăţii este organul de administraţie curentă a acesteia şi îşi exercită atribuţiile în subordonarea directă a preşedintelui.

Art.47. (1) Toate operaţiunile financiare vor fi îndeplinite de către secretarul-trezorier care va acţiona în conformitate cu deciziile Consiliului director.

(2) Secretarul - trezorier are împuternicirea de a semna, alături de preşedinte, documentele financiar-contabile şi bancare.

Art.48. Cenzorul exercită controlul activităţii economico-financiare şi de gestiune a societăţii.

Art.49. Cenzorul nu poate face parte din Consiliul director. El este responsabil doar faţă de adunarea generală.

CAPITOLUL V

MODIFICAREA STATUTULUI – DIZOLVAREA SOCIETĂŢII.

Art.50. Statutul nu poate fi modificat decât de către adunarea generală extraordinară convocată special pentru acest scop, la propunerea preşedintelui, a Consiliului director sau la cererea scrisă a cel puţin o jumătate dintre membrii societăţii.

Art.51. Convocările însoţite de ordinea de zi sunt trimise membrilor societăţii cu cel puţin şase săptămâni înainte de data fixată pentru adunarea generală extraordinară.

Art.52. O asemenea adunare va trebui să întrunească cel puţin un cvorum de două treimi dintre membrii activi şi onorifici având achitată cotizaţia la zi.

Art.53. Membrii aflaţi în imposibilitatea de a participa la adunarea generală extraordinară pot vota în condiţiile art. 28

Art.54. Preşedintele adunării generale extraordinare este, în principiu, preşedintele Consiliului director, asistat de doi membri majori care nu fac parte din Consiliul director, aleşi de către cei prezenţi la lucrări.

Art.55. Se întocmeşte o listă de prezenţă cuprinzând membrii prezenţi şi mandataţi care va fi certificată de către preşedintele şi secretarul de şedinţă.

Art.56. (1) Dacă cvorumul nu este atins, şedinţa se suspendă.

(2) Ea va fi reluată după cel puţin o oră.

(3) Deliberările şi deciziile sunt atunci valabile oricare ar fi numărul membrilor prezenţi şi reprezentaţi.

Art.57. (1) In toate cazurile, statutul nu poate fi modificat decât cu majoritatea de două treimi dintre membrii prezenţi şi reprezentaţi.

(2)Scrutinul secret se impune de drept dacă este cerut de cel puţin jumătate din numărul celor prezenţi.

Art.58. (1) Adunarea generală extraordinară chemată să se pronunţe asupra dizolvării societăţii este convocată în mod special pentru acest scop în condiţiile prevăzute în articolele precedente.

(2) Ea trebuie să cuprindă cel puţin două treimi dintre membrii activi şi onorifici ai societăţii, având cotizaţia plătită la zi.

(3) Membrii care nu se pot prezenta la această adunare generală extraordinară vor vota în conformitate cu prevederile art.28.

Art.59. Procedura şi regulile de desfăşurare sunt cele prevăzute în articolele care reglementează modificarea statutului.

Art.60. (1) În caz de dizolvare, adunarea generală extraordinară desemnează unul sau mai mulţi lichidatori, cu majoritate simplă de voturi.

(2) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art.61. După deducerea obligaţiilor societăţii, fondurile vor fi vărsate în scopuri filatelice sau caritabile.

Art.62. Prezentul statut intră în vigoare odată cu înscrierea societăţii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei competente.

****** / ******